ΒΙΝΤΕΟ: Πρόσβαση σε ιστοσελίδες και εφαρμογές για όλους

0
136

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει πως και τα 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι με αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες και εφαρμογές του δημόσιου τομέα.

Απομαγνητοφώνηση:
Ο Maurizio εργαζόταν ως δημοσιογράφος αλλά τώρα είναι ο εκπρόσωπος Τύπου για την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στο Στρασβούργο για την ολομέλεια. Ο Maurizio, τυφλός εκ γενετής, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για ένα από τα θέματα στην ατζέντα των ευρ/τών. Αν δεν είχα υπολογιστή με υποβοηθητική τεχνολογία δεν θα ήμουν σήμερα εδώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν θα μπορούσα να είμαι δημοσιογράφος. Όμως άτομα με αναπηρίες ή ηλικιωμένοι ακόμα δεν έχουν πρόσβαση σε πολλούς ιστότοπους. Ο Maurizio αντιμετώπιζε συχνά δυσκολίες. Αν πρέπει να πληρώσεις ένα λογαριασμό ίσως πρέπει να επιλέξεις τη χρονική περίοδο που θα μπορείς να δώσεις την πραγματική σου κατανάλωση και δεν μπορείς να το κάνεις γιατί δεν μπορείς να κλικάρεις στο κουμπί “Υποβολή”. Το ΕΚ θέλει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους δημόσιους φορείς να έχουν ιστότοπους προσβάσιμους από όλους. Σύμφωνα με την ευρ/τή Dita Charanzová, θα επωφεληθούν 80 εκ. άτομα με αναπηρίες. Θα σταματήσει να συμβαίνει το παράδοξο όπου ζητείται από τον κόσμο να πληρώνει τους φόρους διαδικτυακά αλλά δεν έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο όλοι οι πολίτες. Επίσης όλοι οι υπάλληλοι θα παραμένουν στις θέσεις τους αφού θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες στο ενδοδίκτυο. Αλλά και μητέρες που θέλουν να παρακολουθούν τους ιστότοπους σχολείων. Για τον Maurizio και άλλα άτομα με αναπηρίες αυτό είναι μόνο ένα πρώτο βήμα το παράδειγμα του οποίου θα πρέπει να ακολουθήσει και ο ιδιωτικός τομέας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ασφάλειες και ο τραπεζικός τομέας.

The Parliament wants to ensure that also the 80 million Europeans with disabilities can access public sector websites and apps.

_______________________

Τα βίντεο του europarlTV προβάλλονται από το eurozoi.gr κατόπιν της από 16/2/2011 σχετικής συμφωνίας μεταξύ European Parliament web TV – Eurozoi.gr και Argonafplia.gr.