Τροπολογίες Νίκου Ανδρουλάκη για την χρηματοδοτική ενίσχυση της Ελλάδας

0
108

Σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας ψηφίστηκε το Σχέδιο Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 2021 – 2030.

Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπονται μέσω των άρθρων 10γ και 10δ κάποιες δυνατότητες χρηματοδότησης, για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στις χώρες οι οποίες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 60% του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου το 2013.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 10γ, οι χώρες αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τη δημοπράτηση έως και 40% των δικαιωμάτων που κατέχουν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής Συγχρόνως, το άρθρο 10δ προβλέπει τη δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εκσυγχρονισμού του Ηλεκτροπαραγωγικού Τομέα, που θα χρηματοδοτείται από τη δημοπράτηση του 2% του συνόλου των δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα ήταν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Ελλάδα τη χρονιά εκείνη βρισκόταν λίγο πάνω από το 60% ενώ το 2014 έπεσε στο 59%, με αποτέλεσμα όμως να μην μπορεί να επωφεληθεί από την εξαίρεση αυτή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς η Ελλάδα δε θα είχε πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα.

Ο κ. Ανδρουλάκης, ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προσπάθεια του να αποτραπεί αυτή η αδικία, κατέθεσε στις 28 Ιουνίου τρεις τροπολογίες. Συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης με τις τροπολογίες που κατέθεσε προσθέτει τα έτη 2014 και 2015 ως έτη υπολογισμού, καθώς κατά τη διάρκεια και των δύο αυτών ετών η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από το όριο του 60%.

Ανάλογες προσπάθειες έκαναν και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές που είναι μέλη στην Επιτροπή Βιομηχανίας.

Αν και η Σοσιαλιστική Ομάδα στήριξε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υπό την πίεση κυρίως των Πολωνών Ευρωβουλευτών αντέδρασε έντονα, για να μη μειωθούν τα χρήματα που θα πήγαιναν προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Συγχρόνως οι ομάδες των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων αντιδρούσαν επίσης στην συμπερίληψη της Ελλάδος καθώς επιθυμούσαν την πλήρη κατάργηση των μηχανισμών αυτών. Τελικώς υιοθετήθηκε η πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Ομάδας Ευρωπαίων Συντηρητικών & Μεταρρυθμιστών, που προβλέπει την μη συμμετοχή της χώρας μας στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Συγχρόνως, Σοσιαλιστική Ομάδα, και Λαϊκό Κόμμα συμφώνησαν για το άρθρο 10γ στην συμμετοχή της Ελλάδας, με τη δημιουργία όμως ενός ειδικού μηχανισμού ελέγχου για το πως θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως είναι θετικό πως ακόμα και υπό αυτό τον μηχανισμό, η Ελλάδα θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από τα δικαιώματα ρύπων για επενδύσεις στον ηλεκτροπαραγωγικό τομέα, κάτι το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως Όμως, λόγω αντιδράσεων των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων δεν μπορέσαμε να εντάξουμε την Ελλάδα στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, όπου θα είχαμε πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά χρήματα που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας.

Μετά τη ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος το επόμενο βήμα είναι η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί ο κ. Ανδρουλάκης θα προσπαθήσει να καταθέσει πάλι τροπολογία για την αλλαγή του χρόνου βάσης. Συγχρόνως, ενημέρωσε και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Φάμελλο για τις εξελίξεις, καθώς οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο συνεχίζονται.