Ανακύκλωση αποβλήτων: βελτίωση των στόχων για μια κυκλική οικονομία

0
183

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, η επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ ψηφίζει για το νομοθετικό πακέτο για την ανακύκλωση αποβλήτων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με προηγούμενά του ψηφίσματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε το ενδιαφέρον του για την θέσπιση πιο φιλόδοξων στόχων, με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης αποβλήτων, συσκευασιών, οχημάτων, μπαταριών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Λίγο λιγότερο από ήμισυ (44% το 2014, 31% το 2004) του συνόλου των αστικών αποβλήτων στην ΕΕ ανακυκλώνονται ή κομποστοποιούνται και μέχρι το 2020 το ποσοστό αυτό θα πρέπει να φτάσει το 50%.

Το νομοθετικό πακέτο για τα απόβλητα
Το νέο αυτό πακέτο νόμων αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων με ένα πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Είναι το πρώτο βήμα προς μια κυκλική οικονομία, στην οποία τα περισσότερα, αν όχι όλα τα προϊόντα και τα υλικά ανακυκλώνονται ή χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά.

Η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων θα ωφελήσει το περιβάλλον, την υγεία ακόμα και την οικονομία καθώς τα απόβλητα μπορούν να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος. Για παράδειγμα, αν το 95% των κινητών τηλεφώνων συλλέγονταν, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κέρδη αξίας άνω τους 1 δισεκατομμυρίου ετησίως σε υλικά.

Το πακέτο περιλαμβάνει τέσσερις ξεχωριστές οδηγίες για τα απόβλητα, τους χώρους υγειονομικής ταφής, τη συσκευασία και τα οχήματα, τις μπαταρίες και την ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.