Αρνείται τις αστοχίες στην προενταξιακή βοήθεια προς χώρες των Βαλκανίων η ΕΕ

0
158

Την άρνησή της να δεχτεί πιθανές αστοχίες και λάθη στη διαχείριση των πόρων που διατίθενται ως προενταξιακή βοήθεια προς χώρες των Βαλκανίων εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου.

Ο Ευρωβουλευτής είχε παραθέσει στοιχεία βασισμένα σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία προκύπτουν ερωτηματικά σχετικά με τη χρήση και την αξιοποίηση των χρημάτων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας την Επιτροπή να σχολιάσει τις αστοχίες που παρατηρούνται αλλά και την πιθανότητα μείωσης της παρεχόμενης στήριξης. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Hahn τόνισε πως η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά δεν δέχεται πως αποδεικνύεται κακή διαχείριση των πόρων. Παράλληλα υπογράμμισε πως μια ενδεχόμενη μείωση της παρεχόμενης προενταξιακής βοήθειας δεν θα ωφελήσει τις χώρες αυτές, αφού πρέπει να αντιμετωπιστούν πολλοί τομείς και οι χορηγούμενοι πόροι θεωρούνται αναγκαίοι.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:
Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκύπτουν ερωτηματικά σχετικά με τη χρήση και την αξιοποίηση των χρημάτων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προενταξιακή βοήθεια για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια [1]. Υπάρχουν παρατηρήσεις για κακή διαχείριση των πόρων, εξαιτίας δομικών αδυναμιών που υπάρχουν. Παράλληλα, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την προοπτική μείωσης ή και ακύρωσης των πόρων αυτών .
Ερωτάται η Επιτροπή:
– Είναι ενήμερη για τις αδυναμίες και αστοχίες που παρατηρούνται; Συμφωνεί με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου;
– Θεωρεί ότι μια πιθανή μείωση της παρεχόμενης υποστήριξης θα ωφελούσε τις χώρες με προοπτική ένταξης;

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής  (11.1.2017)
Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που παρέσχε η Επιτροπή [2] στο παράρτημα της «Ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια: μετα-έλεγχος» – στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος κ. βουλευτής, η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις παρατηρηθείσες αδυναμίες, και σε γενικές γραμμές συμφωνεί με τις παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε κακή διαχείριση των πόρων.
 
Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι μια ενδεχόμενη μείωση στην παρεχόμενη βοήθεια θα ωφελήσει τις χώρες με προοπτική προσχώρησης. Αντιθέτως, προκειμένου να προετοιμαστούν οι χώρες για την προσχώρηση, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πολλοί τομείς και οι χορηγούμενοι πόροι θεωρούνται αναγκαίοι.