ΣΕΒ: Υπερφορολόγηση και υπερρύθμιση, εμπόδια στην ευημερία της χώρας

0
127

Η οικονομική πολιτική παλινδρομεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ δύο αντίρροπων δυνάμεων, της δημοσιονομικής εξυγίανσης και προσαρμογής στην οικονομία της αγοράς από τη μια πλευρά, και της προσκόλλησης σε αναδιανεμητικές πρακτικές με ξεπερασμένα εργαλεία και αναλύσεις του κοινωνικού ζητήματος, από την άλλη.

Το αποτέλεσμα είναι η ασάφεια σε στόχους, μέσα και αποτελέσματα, οι καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις, και οι μόνιμες αναταράξεις στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε βάρος των αναπτυξιακών προοπτικών της Ελλάδας, που εξακολουθούν να είναι τεράστιες και αναξιοποίητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αποταμίευση των νοικοκυριών παραμένει αρνητική, εξασθενίζοντας τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων εισοδημάτων και θέσεων εργασίας. Και η κατάσταση αυτή θα διαιωνίζεται εάν δεν αλλάξει άρδην το καθεστώς υπερφορολόγησης και υπερρύθμισης της ιδιωτικής οικονομίας, που εμποδίζει την ανάδειξη των αρετών του Έλληνα επιχειρηματία και εργαζόμενου. Ενδιαφέροντα είναι τα σχετικά συμπεράσματα δύο πολύ αξιόλογων μελετών που παρουσιάζονται στο παρόν δελτίο.
Βελτιώθηκε τον Δεκέμβριο το οικονομικό κλίμα, παρά την υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών και την αβεβαιότητα για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης. Η καλή πορεία των εσόδων, ιδίως από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, συνεχίστηκε τον Νοέμβριο, καθώς οι δαπάνες μισθοδοσίας αυξάνονται.
Διαβάστε εδώ το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική οικονομία – Οικονομία & Επιχειρήσεις – Υπερφορολόγηση και υπερρύθμιση, εμπόδια στην ευημερία της χώρας, 12 Ιανουάριος 2017.