Έναρξη ισχύος ιστορικής συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

0
133

Οι σημερινές επικυρώσεις από την Ιορδανία, το Ομάν, τη Ρουάντα και το Τσαντ, σημαίνουν ότι η συμφωνία έχει φτάσει το προκαθορισμένο όριο των 110 μελών του ΠΟΕ που απαιτούνται για την άμεση έναρξη ισχύος της.

Σκοπός της συμφωνίας είναι να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει τις διεθνείς διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών, τις τελωνειακές διατυπώσεις και τις απαιτήσεις διαμετακόμισης. Θα διευκολύνει τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με το εμπόριο και θα μειώσει το κόστος τους, συμβάλλοντας έτσι ώστε να δοθεί μια σημαντική και ιδιαίτερα αναγκαία ώθηση στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ θα πρωταγωνιστήσουν στην εφαρμογή της συμφωνίας, ενεργώντας τόσο ως παράδειγμα προς μίμηση όσο και ως κινητήριος δύναμη για περαιτέρω πρόοδο στη διευκόλυνση του εμπορίου τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η συμφωνία θα βοηθήσει επίσης στη βελτίωση της διαφάνειας, στην αύξηση της δυνατότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για συμμετοχή στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, καθώς και στον περιορισμό του περιθωρίου διαφθοράς. Η συμφωνία εγκρίθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπαλί το 2013.

Η Επίτροπος κ. Σεσίλια Μάλστρομ, αρμόδια για θέματα εμπορίου, δήλωσε: «Οι βελτιωμένες διαδικασίες στα σύνορα, σε συνδυασμό με τις ταχύτερες και ομαλότερες εμπορικές ροές, θα αναζωογονήσουν το παγκόσμιο εμπόριο προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων σε όλα τα μέρη του κόσμου. Από τους πλέον ωφελημένους θα είναι οι μικρές εταιρείες οι οποίες δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την καθημερινή γραφειοκρατία και τους πολύπλοκους κανόνες.»

Ο Επίτροπος κ. Νέβεν Μίμιτσα, αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη, πρόσθεσε: «Το εμπόριο είναι βασική κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η νέα συμφωνία θα συμβάλει στην αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων του εμπορίου. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω τις χώρες εταίρους μας ώστε να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από αυτή τη συμφωνία».

Τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης —και, ως εκ τούτου, τα μεγαλύτερα δυνητικά οφέλη— βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιθυμία της ΕΕ είναι η συμφωνία αυτή να παίξει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Για τον λόγο αυτόν, η ΕΕ δέσμευσε 400 εκατ. ευρώ ώστε να τις βοηθήσει να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για να συμμορφωθούν με τους κανόνες που θέτει η συμφωνία.

Πέρα από την αναπτυξιακή της διάσταση, η συμφωνία αποτελεί επίσης μέρος των προσπαθειών της ΕΕ να βοηθήσει τις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το αναξιοποίητο δυναμικό των παγκόσμιων αγορών.

Η ΕΕ ήταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της συμφωνίας και πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη σύναψή της. Μετά την επικύρωση της συμφωνίας από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015, η ΕΕ ενθάρρυνε ενεργά τα άλλα μέλη του ΠΟΕ να εγκρίνουν τη συμφωνία χωρίς καθυστέρηση. Καθώς η κρίσιμη μάζα να έχει πλέον επιτευχθεί, γεγονός που επιτρέπει να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, η ΕΕ ελπίζει ότι και τα υπόλοιπα μέλη του ΠΟΕ θα επικυρώσουν τη συμφωνία στο εγγύς μέλλον.

Ιστορικό

Οι διαπραγματεύσεις για τη διευκόλυνση του εμπορίου ξεκίνησαν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα. Αναγνωρίζοντας τα σημαντικά δυνητικά οφέλη αυτής της συμφωνίας για όλους και, ιδίως, για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν στα τέλη του 2013 να δώσουν προτεραιότητα στη σύναψη μιας αυτόνομης συμφωνίας. Η συμφωνία που προέκυψε αφορά όλα τα μέλη του ΠΟΕ.

Τον Δεκέμβριο του 2013, η ΕΕ υποσχέθηκε να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη ώστε να βοηθήσει τις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να συμμορφωθούν με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου και να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της.