Αισιόδοξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας

0
104

Την αισιοδοξία της ως προς την προοπτική υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, με στόχο την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από σχετική ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου.

Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στην υποχρέωση κρατών-μελών της Ένωσης για μετεγκατάσταση από την Ελλάδα 2.000 ατόμων κάθε μήνα από τον Δεκέμβριο του 2016 και 3.000 από τον Απρίλιο του 2017, αλλά και την αποστολή 100 εμπειρογνωμόνων στα ελληνικά νησιά για την ταχεία επεξεργασία αιτημάτων ασύλου, ζητώντας τη θέση της Επιτροπής ως προς τους πραγματικούς ρυθμούς υλοποίησης μετεγκαταστάσεων, αλλά και την εγγύηση αποστολής του απαραίτητου προσωπικού στα ελληνικά νησιά.

Παράλληλα είχε ζητήσει το σχόλιο της Επιτροπής ως προς την πιθανή μεταφορά ιδιαίτερων κατηγοριών προσώπων από ακριτικά νησιά σε άλλα σημεία της ελληνικής επικράτειας, για λόγους αποσυμφόρησης των hot-spots και κοινωνικής ηρεμίας.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Αβραμόπουλος τόνισε πως βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων προκύπτει πως η επίτευξη του στόχου μετεγκατάστασης 2000 ατόμων μηνιαίως από την Ελλάδα είναι εφικτή εάν όλα τα κράτη μέλη αρχίσουν να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε σημαντικά βήματα που έχουν σημειωθεί από πλευράς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο προκειμένου να αυξηθούν οι εμπειρογνώμονες στα ελληνικά νησιά, αλλά έκλεισε την απάντησή του αναγνωρίζοντας πως οι δεσμεύσεις των κρατών-μελών εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας περιλαμβάνει την υποχρέωση των άλλων κρατών μελών της Ένωσης για μετεγκατάσταση από την Ελλάδα 2.000 ατόμων κάθε μήνα από τον Δεκέμβριο του 2016 και 3.000 από τον Απρίλιο του 2017 και μετά, καθώς και την υποχρέωσή τους για την αποστολή 100 εμπειρογνωμόνων και ισάριθμων διερμηνέων στα ελληνικά νησιά για την ταχεία επεξεργασία αιτημάτων ασύλου και άρα μεγαλύτερη δυνατότητα επιστροφών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποιοι ήταν έως τώρα οι ρυθμοί υλοποίησης της μετεγκατάστασης και αν υπάρχει προοπτική υλοποίησης του στόχου;
  2. Μπορεί να εγγυηθεί ότι θα σταλεί το απαραίτητο προσωπικό στα ελληνικά νησιά, δεδομένου ότι ως τώρα έχουν αποσταλεί μόλις 36 άτομα από τα 200;
  3. Μήπως θα ήταν σκόπιμη η μεταφορά ιδιαίτερων κατηγοριών προσώπων (π.χ. παραβατικοί, αιτούντες οι οποίοι καταφανώς στερούνται των προϋποθέσεων ασύλου κ.λπ.) από τα ακριτικά νησιά σε άλλα σημεία της ελληνικής επικράτειας, για λόγους αποσυμφόρησης των hot-spots και κοινωνικής ηρεμίας, εφόσον μάλιστα τούτο θα λειτουργήσει ανασταλτικά για αυτές τις ομάδες του πληθυσμού των μεταναστών που θα ξέρουν πως θα επιστρέφονται με σύντομες διαδικασίες;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλουεξ ονόματος της Επιτροπής  (20.2.2017)

1.162 άτομα μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2016 και  1.131 άτομα τον Ιανουάριο του 2017. Η επίτευξη του στόχου μεταγκατάστασης τουλάχιστον 2 000 ατόμων από την Ελλάδα ανά μήνα είναι δυνατή εάν όλα τα κράτη μέλη αρχίσουν να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και να πραγματοποιούν μετεγκαταστάσεις σε μηνιαία βάση.

Ορισμένα κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες ηγούνται της προσπάθειας, τηρώντας τις νομικές υποχρεώσεις τους και εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους· αυτό το παράδειγμα πρέπει να ακολουθήσουν και τα άλλα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει δράση κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), με την υποστήριξη της Επιτροπής, προκειμένου να αυξηθούν οι εμπειρογνώμονες στα ελληνικά νησιά.

Η EASO μπορεί πλέον να προσλάβει προσωρινούς υπαλλήλους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της. Για τον σκοπό αυτό, η EASO προσλαμβάνει και εκπαιδεύει προσωρινούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στα νησιά από τα μέσα Μαρτίου 2017.

Οι πρόσφατες προτάσεις δείχνουν ότι τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να ενισχύσουν τις αποστολές προσωπικού, μολονότι οι δεσμεύσεις τους εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Διερευνώνται επίσης άλλα μέτρα στήριξης για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού συστήματος ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των ελληνικών επιτροπών προσφυγών, αφού η Ελλάδα ολοκληρώσει τις νομοθετικές τροποποιήσεις.

Δεδομένου επίσης ότι η ελληνική υπηρεσία ασύλου έχει τοποθετήσει επιπλέον χειριστές υποθέσεων στα νησιά από τον Δεκέμβριο του 2016, φαίνεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη παραπληρωματικότητα με την EASO όσον αφορά το προσωπικό.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος που έθεσε ο κ. βουλευτής.