Ανακοίνωση διαβούλευσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

0
119
Ευρωπαική Επιτροπή

Προκειμένου να αποτιμηθεί η λειτουργική αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των Κοινών Επιχειρήσεων (Joint Undertakings –JUs) του Ορίζοντα 2020, τα επιτεύγματα, τα επιστημονικά αποτελέσματα αλλά και οι ευρύτερες επιπτώσεις τους στην κοινωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει ενδιάμεση αξιολόγηση των επτά (7) Κοινών Επιχειρήσεων – Joint Undertakings (JUs) – που αναφέρονται παρακάτω:

BBI JU – Bio Based Industries Joint Undertaking
CS2 JU – Clean Sky Joint Undertaking
ECSEL JU – Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking
FCH2 JU – Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking
SESAR JU – Joint Undertaking on Air Traffic Management
S2R JU – Shift2Rail Joint Undertaking

Σημαντικό μέρος της αξιολόγησης είναι η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση η οποία αποσκοπεί στη συλλογή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των Κοινών Επιχειρήσεων του Ορίζοντα 2020 κατά το διάστημα 2014-2016. Η πρόσκληση συμμετοχής στη διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από έξι μέρη και βρίσκεται στην παρακάτω δ/νση:
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_en.htm

Η συμπλήρωση του απαιτεί περίπου 20 λεπτά.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό των νέων Κοινών Επιχειρήσεων.
Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 10 Μαρτίου 2017 και η συνεισφορά των συμμετεχόντων κρίνεται πολύ σημαντική.

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα μπορείτε να απευθυνθείτε στο: “New Management Modes” unit of the Directorate-General for Research and Innovation, European Commission μέσω e-mail στο [email protected]

Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να κάνουν μια κοινοποίηση των απαντήσεών τους στη Γενική Γραμματεία Ε&Τ, Δ/νση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας στο e-mail: [email protected]