Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

0
150

Χάρη στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), μιας από τις παλαιότερες ευρωπαϊκές πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις σημερινές κοινωνικές, πολιτικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη φάση εκσυγχρονισμού και απλούστευσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), δρομολογώντας μια δημόσια διαβούλευση διάρκειας τριών μηνών. Οι απαντήσεις που θα ληφθούν θα στηρίξουν το έργο της Επιτροπής για τον καθορισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων της γεωργικής πολιτικής.

Μια εκσυγχρονισμένη και απλουστευμένη Κοινή Γεωργική Πολιτική θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της Επιτροπής (ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και τη ανάπτυξη), στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού εστιασμένου στα αποτελέσματα, στην απλούστευση και στην επικουρικότητα.

Ανακοινώνοντας τη διαδικασία διαβούλευσης, ο Επίτροπος αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη κ. Φιλ Χόγκαν δήλωσε:

«Σήμερα προχωρούμε στα επόμενα βήματα του εκσυγχρονισμού και της απλούστευσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για τον 21ο αιώνα. Ξεκινώντας τη δημόσια διαβούλευση, καλούμε όλους τους φορείς και όσους άλλους ενδιαφέρονται για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας στην Ευρώπη να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής για όλους τους Ευρωπαίους. Η δημόσια αυτή διαβούλευση συμβάλλει πλήρως στον χάρτη πορείας για τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική, που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ τον Δεκέμβριο. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική παρέχει ήδη σημαντικά οφέλη σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες από την άποψη της ασφάλειας των  τροφίμων, του δυναμισμού των αγροτικών περιοχών, του αγροτικού περιβάλλοντος και της συμβολής στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Σχεδιάζοντας έναν χάρτη πορείας για το μέλλον, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα. Πρέπει, όμως, να βελτιώσουμε αυτήν την πολιτική και να της δώσουμε νέα πνοή, και – φυσικά – να τη χρηματοδοτήσουμε επαρκώς.»

Η δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει 12 εβδομάδες, θα δώσει στους αγρότες, στους πολίτες, στους φορείς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για να συντάξει ανακοίνωση, έως το τέλος του 2017, στην οποία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα για τις σημερινές επιδόσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και πιθανές επιλογές πολιτικής για το μέλλον με βάση αξιόπιστα στοιχεία.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο και θα παρουσιαστούν από τον Επίτροπο κ. Χόγκαν σε διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2017.

Ιστορικό

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική, η οποία ξεκίνησε το 1962, είναι μια από τις παλαιότερες πολιτικές της ΕΕ και, με την πάροδο των ετών, έχει εξελιχθεί περαιτέρω ώστε να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις των γεωργικών αγορών. Οι πλέον πρόσφατες μεταρρυθμίσεις χρονολογούνται από το 2013. Έκτοτε, έχουν όμως μεσολαβήσει πολλές σημαντικές εξελίξεις στις οποίες η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά, όπως η αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές, η πτώση των τιμών και οι νέες διεθνείς δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενόψει αυτών και άλλων προκλήσεων, η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να απλουστευτεί για να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο διοικητικός φόρτος και να καταστεί ακόμη πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της στις 10 πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.