Εκθέσεις προόδου για Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη

0
162

Η Αλβανία πρέπει να επιταχύνει το ρυθμό της μεταρρύθμισης του δικαστικού της συστήματος, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά στην προώθηση της διαδικασίας ένταξης της χώρας στην ΕΕ.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να ξεπεράσει τους εθνοτικούς και πολιτικούς διχασμούς, προκειμένου να έχει θετικά αποτελέσματα η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής της για ένταξη στην ΕΕ. Αυτά τόνισαν με δύο ψηφίσματα τους οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου.

Αλβανία 

Το ΕΚ χαιρετίζει την πρόοδο της Αλβανίας αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού της συστήματος και ζητάει τη συνέχισή τους. Σημειώνει ότι ο αποκλεισμός όσων έχουν τελέσει ποινικά αδικήματα από τα δημόσια αξιώματα, η προστασία των καταγγελλόντων και η σχεδιαζόμενη επαναξιολόγηση των δικαστών, των εισαγγελέων και των νομικών συμβούλων αποτελούν ενθαρρυντικά βήματα. Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν ωστόσο την ανησυχία τους  για την επιλεκτική δικαιοσύνη, τη διαφθορά, τη μακρά διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών και τις πολιτικές παρεμβάσεις στις έρευνες και τις δικαστικές υποθέσεις.

Το ψήφισμα για την Αλβανία, που εγκρίθηκε με 546 ψήφους υπέρ, 85 κατά και 62 αποχές, σημειώνει ότι η αξιόπιστη εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, η πρόοδος στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, καθώς και η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών τον Ιούνιο του 2017 θα βοηθήσουν σημαντικά την προώθηση της διαδικασίας προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ. 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητά της. Καλούν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ για να αποδείξει ότι αποτελεί ένα λειτουργικό κράτος. Χαρακτηρίζουν ωστόσο  απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προσπαθεί να καθιερώσει παράλληλους διαύλους επικοινωνίας εγκρίνοντας διατάξεις για την άμεση παροχή στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να διατηρηθεί η μεταρρυθμιστική ορμή, προκειμένου να μετασχηματιστεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη «σε ένα πλήρως αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς και λειτουργικό κράτος δικαίου, που θα διασφαλίζει την ισότητα και τη δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των λαών που απαρτίζουν τη χώρα και των πολιτών της».

Το ΕΚ εκφράζει «την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η δηλωθείσα πολιτική δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς δεν μεταφράστηκε σε απτά αποτελέσματα» και ζητά να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος των πολιτικών κομμάτων και της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών. Ζητά επίσης να ενισχυθεί η διαφάνεια στον τομέα της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και να δοθεί ένα τέλος στη διαφθορά στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Το ψήφισμα για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη εγκρίθηκε με 496 ψήφους υπέρ, 132 κατά και 67 αποχές.