Νέα της Συνόδου 1-2 Μαρτίου-2017 Σύνοδος Ολομελείας – Βρυξέλλες

0
127

Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια
Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

Αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη
Συζήτηση: Τετάρτη, 1 Μαρτίου

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων
Συζήτηση: Τετάρτη, 1 Μαρτίου

Η πρόσφατη μερική αποποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία
Συζήτηση: Τετάρτη, 1 Μαρτίου

Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των δικαστών του Δικαστηρίου
Συζήτηση: Τετάρτη, 1 Μαρτίου

Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας
Συζήτηση: Τετάρτη, 1 Μαρτίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 2 Μαρτίου

Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα
Συζήτηση: Τετάρτη, 1 Μαρτίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 2 Μαρτίου

Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις
Συζήτηση: Τετάρτη, 1 Μαρτίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 2 Μαρτίου

Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»
Συζήτηση: Πέμπτη 2 Μαρτίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 2 Μαρτίου

Εφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»
Συζήτηση: Πέμπτη 2 Μαρτίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 2 Μαρτίου

Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας
Συζήτηση: Πέμπτη 2 Μαρτίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 2 Μαρτίου
Άνοιγμα σελίδας