Οι Γεωργιανοί θα μπορούν να εισέρχονται στην ΕΕ χωρίς βίζα

0
188
Σένγκεν 

Οι Γεωργιανοί πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται χωρίς βίζα στο χώρο Σένγκεν, όταν η επίσκεψή τους αφορά σύντομη παραμονή, βάσει του νέου κανονισμού που υπερψήφισε την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο νέος κανονισμός μένει τώρα να εγκριθεί επισήμως από το Συμβούλιο. Θα τεθεί σε ισχύ μόλις τεθεί σε ισχύ ο μηχανισμός αναστολής των θεωρήσεων, ο οποίος θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ να επαναφέρουν προσωρινά την υποχρέωση θεώρησης σε περιπτώσεις έξαρσης των μεταναστευτικών ροών ή κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια.
Βάσει του νέου κανονισμού που ενέκρινε το ΕΚ με 553 ψήφους υπέρ, 66 κατά και 28 αποχές, οι κάτοχοι των βιομετρικών διαβατηρίων θα μπορούν να εισέρχονται στο χώρο Σένγκεν για 90 ημέρες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών για τουριστικούς ή οικογενειακούς σκοπούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από το για να εργαστούν.
Η Τιφλίδα έχει συμμορφωθεί με όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για την απελευθέρωση της υποχρέωσης θεώρησης, σημειώνει το νομοθετικό κείμενο, προσθέτοντας ότι «η εκ μέρους της Γεωργίας συνεχής εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων, ειδικότερα όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, θα παρακολουθείται δεόντως από την Επιτροπή».
Οι απαλλαγές θεώρησης ισχύουν στο χώρο Σένγκεν, ο οποίος περιλαμβάνει 22 κράτη μέλη της ΕΕ (όλα εκτός από την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία), καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.
Επόμενα βήματα
Η νομοθετική πράξη που θα μεταφέρει την Γεωργία από τον κατάλογο των χωρών των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στην ΕΕ στον κατάλογο των χωρών που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο των υπουργών. Μετά την επίσημη υπογραφή της θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ημερομηνία με το μηχανισμό αναστολής των θεωρήσεων, ο οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου, αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ καθώς αναμένεται η οριστικοποίηση της επίσημης μετάφρασης των νομικών κειμένων.