Στη διάσκεψη με θέμα “η βιώσιμη ανάπτυξη της «Μπλε» οικονομίας” συμμετείχε η Περιφέρεια Πεόποννήσου

0
127

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου, αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια, συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαμεσογειακής Επιτροπής, του Πολιτικού Γραφείου της Επιτροπής και της Ομάδας Εργασίας για «την Εδαφική συνεργασία και των Μακρο-περιφερειακών στρατηγικών» καθώς και στη διάσκεψη με θέμα: η βιώσιμη ανάπτυξη της «Μπλε» οικονομίας, στις 1 & 2 Ιανουαρίου 2017 στη Βαρκελώνη (Ισπανία).
Στη συνεδρίαση δόθηκε ευκαιρία συζήτησης για συγκεκριμένες κατευθύνσεις όπως σχέδια δράσης, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές για τα μελλοντικά έργα και πρωτοβουλίες προκειμένου η Μεσόγειος να έχει ένα δυναμικό ρόλο στο κοινωνικό-οικονομικό χώρο.
Μεταξύ αυτών, περιλήφθηκαν οι εξής ενότητες:
Σχέδιο δράσης 2017-2018 της Διαμεσογειακής Επιτροπής: Ενημέρωση και συζήτηση
με τα μέλη σχετικά με τις προτεραιότητες της Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Πρωτοβουλίες και δυνατότητες ανάπτυξης της «Μπλε» Οικονομίας στη Μεσόγειο.
Οι προκλήσεις της μετανάστευσης στη Μεσόγειο.
Έγκριση των πολιτικών μηνυμάτων του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Επικαιροποίηση της διαδικασίας των Σχεδίων Δράσης των ομάδων εργασίας της Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Εσωτερικά ζητήματα της Επιτροπής
Συμπεράσματα από τον Πρόεδρο της Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Ιδιαίτερη έμφαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής δόθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και οι πόλεις της Μεσογείου σχετικά με τη διαχείριση των μεγάλων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, τη φτώχεια, την πολιτική αστάθεια, τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη.

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν Υπουργοί, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υψηλόβαθμων θέσεων, Περιφερειάρχες από διάφορες χώρες της Μεσογείου, εκπρόσωποι περιφερειών, πρόεδροι και μέλη διοικήσεων, αιρετά μέλη συμβουλίων, αξιωματούχοι, επιστήμονες και άλλοι φορείς από την Ευρώπη, τις λοιπές χώρες και την Ελλάδα.
Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από την επιτυχή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, όπου περιελάμβαναν ποικιλία θεμάτων με εμπεριστατωμένες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των ομιλητών.
Το Γενικό Σχέδιο Δράσης για τη διετία 2017-2018 παρουσιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και πρόεδρο της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR Απόστολο Κατσιφάρα, κατά την κεντρική του ομιλία, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Επιτροπής.
Το Γενικό Σχέδιο Δράσης ευθυγραμμίζεται με τις γενικότερες επιδιώξεις και στοχεύσεις της CPMR, και εστιάζει ειδικότερα σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:
Ενθάρρυνση νέων θαλάσσιων και μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Μεσόγειο.
Αύξηση της εμπλοκής των Περιφερειών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγική κρίσης και την υποστήριξη των δράσεών τους, με επαρκή χρηματοδότηση.
«Θάλασσα έργων» στη Μεσόγειο. Να κινητοποιήσουμε εταίρους από τις μη-Ευρωπαϊκές ακτές της Μεσογείου, και ιδίως από τη Νότια ακτή και να συνεργαστούμε πάνω σε κοινά έργα.
Ενίσχυση της ανάδυσης της Μεσογειακής Ιθαγένειας. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία της, με τον ενστερνισμό ενός συνόλου αξιών, αρχών και νομικών ρυθμίσεων, που συνδέουν τους πολίτες της Μεσογείου.
Στο πλαίσιο των εργασιών ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου στην τοποθέτησή του αναφέρθη σχετικά με τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και της επείγουσας ανθρωπιστικής απόκρισης, τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών και της γνήσιας συνύπαρξης στη Μεσόγειο. Συγκεκριμένα επεσήμανε πως «Η σημερινή δύσκολη κατάσταση είναι μια πρόκληση όπου καλούμαστε σήμερα, συνεργαζόμενοι μεταξύ μας, να τη ξεπεράσουμε. Το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα που θα πρέπει να επιλυθεί ολοκληρωμένα όχι μόνο με τη συμμετοχή όλων των χωρών της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών».
Η Αυτοδιοίκηση Β’ Βαθμού πρέπει να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και αρμοδιότητες, τόνισε ιδιαιτέρως ο κ. Παπαφωτίου, διότι αποτελεί τον κατάλληλο θεσμό παρέμβασης για άμβλυνση των ανισοτήτων με ορατά αποτελέσματα. Δρα με αποτελεσματικότητα και το όφελος απευθύνεται καθαρά στην κοινωνία. Απολαμβάνει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Με τις νέες πλέον δύσκολες συνθήκες απαιτείται η ενδυνάμωση του ρόλου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και η μετεξέλιξη της σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Το κράτος πρέπει να περιοριστεί στα θέματα της ασφάλειας, των σχέσεων με τα άλλα κράτη και της γενικότερης πολιτικής.
Ακόμα έκανε αναφορά για την υλοποίηση των Μακροπεριφερειακών στρατηγικών και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο, με έμφαση στην εποπτεία της ανάπτυξης της στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο και στις προοπτικές ανάπτυξης μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την Μεσόγειο, στις συνέργειες μεταξύ των περιφερειών στις θαλάσσιες επενδύσεις, σε σχέση με τις έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γαλάζια ανάπτυξη. Επίσης αναφέρθηκε και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα αντίστοιχων πολιτικών.
Η παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ορατή και έντονη, με ουσιαστικό λόγο και ισχυρή διατύπωση των θέσεων της, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που τη διακρίνει. Είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τις σημερινές δύσκολες συγκυρίες, με την εφαρμογή, τη διαμόρφωση και την ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών και έργων. Συμμετέχει στη διαμόρφωση και τον καθορισμό πολιτικών, αποφάσεων, πολλές εκ των οποίων εφαρμόζονται ήδη και άλλες θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. Διαδραματίζει σημαντικό και αναγνωρίσιμο ρόλο στη Ευρώπη, υλοποιώντας τις πολιτικές της, προσδίδοντας μεγαλύτερη συνεκτικότητα, αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα αξιοποιώντας και διαχειρίζοντας ορθά τους πόρους της. Είναι δραστήριο μέλος του Δικτύου Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) και των επιτροπών αυτής, με ουσιαστική και δυναμική συμμέτοχη, με μεγάλες αξιώσεις σε όλα τα προγράμματα και τις δράσεις.