1 δισ. ευρώ για μεγιστοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών

0
115

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον συνδυασμό του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» με άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο και καινοτόμο τρόπο χρηματοδότησης έργων υποδομής μεταφορών στην Ευρώπη. Στόχος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων ύψους 1 δισ. ευρώ (μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη – Μεταφορές) με χρηματοδότηση από δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή, για πρώτη φορά, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και ύψιστη προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ.

Αυτός ο άνευ προηγουμένου συνδυασμός χρηματοδοτικών πόρων θα συμβάλει στην επίτευξη του διττού στόχου της τόνωσης των επενδύσεων για τη χρηματοδότηση καινοτόμων και βιώσιμων έργων εκσυγχρονισμού των υποδομών και της δημιουργίας των αναγκαίων θέσεων εργασίας για την υλοποίηση αυτών των υποδομών. Η πρόσκληση αυτή συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και στηρίζει επενδύσεις σε «βιώσιμες μεταφορές» ενόψει των επικείμενων πρωτοβουλιών κινητικότητας στις οδικές μεταφορές που θα τεθούν σε εφαρμογή αργότερα εντός του έτους.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε: «Η κινητικότητα του μέλλοντος πρέπει να είναι “καθαρή”, και να χαρακτηρίζεται από συνδεσιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Απαιτεί ως εκ τούτου νέους τρόπους χρηματοδότησης. Η σημερινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αποτελέσει τη βάση των φετινών εργασιών μας για την υλοποίηση της Στρατηγικής για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών στην Ευρώπη

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κάταϊνεν δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων σχεδιάστηκε ως ένα ευέλικτο εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ ώστε να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους και να συμβάλει στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων της Ευρώπης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που, με τη σημερινή πρωτοβουλία, το ΕΤΣΕ θα συμπληρώσει τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για να στηρίξει τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται για τη δημιουργία έξυπνων και βιώσιμων δικτύων μεταφορών.»

Η Επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπουλτς πρόσθεσε: «Η υλοποίηση του οράματός μας για μια ομαλή, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη προϋποθέτει επενδύσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με δημόσιους πόρους. Για τον λόγο αυτό, δρομολογούμε μια καινοτόμο λύση ώστε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους μας και να αξιοποιήσουμε το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των ιδιωτικών επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες Συνοχής.» Η σημερινή δράση είναι μια ένδειξη συνεχούς αλληλεγγύης.»

Για πρώτη φορά, αυτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) θα απαιτήσει τον συνδυασμό επιχορηγήσεων με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή επενδυτές του ιδιωτικού τομέα. Για να χρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», οι αιτούντες θα πρέπει να αποδείξουν την οικονομική ετοιμότητα των έργων τους προκειμένου να λάβουν συμπληρωματική χρηματοδότηση από δημόσια ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τα έργα που θα επιλεγούν πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων, καινοτόμων και ομαλών μεταφορών κατά μήκος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε έργα που εξαλείφουν τα σημεία συμφόρησης, στηρίζουν τις διασυνοριακές συνδέσεις και επιταχύνουν την ψηφιοποίηση των μεταφορών, κυρίως σε περιοχές με περισσότερες δυνατότητες και κενά της αγοράς, όπως οι χώρες Συνοχής, σε βιώσιμα και αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών, καθώς και σε έργα που προωθούν τη διατροπικότητα και τη διαλειτουργικότητα του δικτύου μεταφορών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται νέες τεχνολογίες και συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας, τα Ευφυή Συστήματα Οδικών Μεταφορών και το Ερευνητικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

Η στήριξη θα χορηγείται σε ανταγωνιστική βάση, ύστερα από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Στην πρόσκληση θα προβλέπονται δύο προθεσμίες υποβολής προτάσεων, η πρώτη στις 14 Ιουλίου 2017 και η δεύτερη στις 30 Νοεμβρίου 2017