Οι κατεστημένες νοοτροπίες 10ετιών και η αναντιστοιχία της σημασίας που δίνεται από την πολιτικό κόσμο στο θέμα της διαφάνειας, συγκριτικά με την απαίτηση των πολιτών, «καθρεφτίζονται» στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών για τις χρήσεις του 2013 και του 2014. Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016. Το Vouliwatch.gr ψηφιοποίησε και επεξεργάστηκε τα δεδομένα τεκμηριώνοντας με τα «ευρήματά» του τον παραπάνω ισχυρισμό.

Μακριά από την λογική της αναζήτησης σκοπιμοτήτων ή την σκανδαλολογία καταγράφει σωρεία αβλεψιών και παραλείψεων. Γίνεται κατ’ αρχήν σαφές ότι δεν έχει εμπεδωθεί στους αιρετούς του κοινοβουλίου η αναγκαιότητα της πλήρους παράθεσης των οικονομικών στοιχείων που ορίζει ο νόμος με πληρότητα και με ενιαίο τρόπο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι αν και η πλειοψηφία των βουλευτών φροντίζουν να αναφέρουν λεπτομερώς τα περιουσιακά τους στοιχεία, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να παραθέσουν απλώς την φράση «ουδεμία μεταβολή». Στην ίδια λογική παραλείπονται στοιχεία είτε γιατί από κάποιους βουλευτές θεωρούνται αυτονόητα, είτε γιατί οι δηλώσεις δεν συμπληρώνονται με την απαιτούμενη επιμέλεια.

Είναι επίσης προφανές ότι η εποπτεία της διαδικασίας συμπλήρωσης -παρότι εποπτεύεται από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής -δεν έχει, έως και σήμερα, «ανατρέψει» αυτή την νοοτροπία.

Το Vouliwatch.gr καταγράφει αυτή την εικόνα μετά από λεπτομερή έρευνα των δηλώσεων. Επιθυμώντας να συμβάλλει στην σφαιρική ενημέρωση των πολιτών, αλλά και στην ενίσχυση της διαφάνειας. Ένα στοιχείο ζωτικό για τον ίδιο τον κοινοβουλευτισμό αφού είναι κοινώς παραδεκτό ότι μαζί με την οικονομική διανύουμε και περίοδο πολιτικής κρίσης.

Φυσικά αυτά δεν προσπερνούν το θεμελιακό πρόβλημα της διαδικασίας των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Ότι δηλαδή ουσιαστικά αποτελούν μία απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του υπόχρεου και όχι το αποτέλεσμα ενός ελέγχου για την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή μαθαίνουμε το «έσχες», αλλά όχι το «πόθεν». Ένα πρόβλημα που έχει αναγνωρίσει ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για περισσότερη διαφάνεια στο πολιτικό μας σύστημα και σας παρουσιάζουμε ένα απολογιστικό infographic με τις ελλείψεις και παραλείψεις στα Πόθεν Εσχες που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής:

Μπορείτε να διαβάσετε για την καμπάνια μας και τις δράσεις σχετικά με τα Πόθεν Έσχες εδώ.