Δημ. Παπαδημούλης σε Κομισιόν: «Να λάβει πρωτοβουλίες η Κομισιόν για να προστατεύσει ιδιώτες, τοπικές κοινότητες και μειονότητες στην Αλβανία από αδιαφανείς αποφάσεις»

0
120
Δημήτρη Παπαδημουλή
Δημήτρης Παπαδημούλης
  • Απάντηση της Κομισιόν στον Δημ. Παπαδημούλη για την προστασία των μειονοτήτων και των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην Αλβανία: «Δεν έχουν διασφαλιστεί ακόμα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καταγραφής ακίνητης περιουσίας και αποζημιώσεων των μειονοτήτων».

  • Δημ. Παπαδημούλης σε Κομισιόν: «Να λάβει πρωτοβουλίες η Κομισιόν για να προστατεύσει ιδιώτες, τοπικές κοινότητες και μειονότητες στην Αλβανία από αδιαφανείς αποφάσεις».

Απάντηση έστειλε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της κ. Γιοχάνες Χαν, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας και ιδιαίτερα την προστασία τοπικών κοινοτήτων και μειονοτήτων και των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τους.

Ο Αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Ευρωπαικής Πολιτικής Γειτονίας και Ενταξιακών Διαπραγματεύσεων, κ. Χαν, σημειώνει στην απάντησή του ότι η Αλβανία είναι υπό τη στενή παρακολούθηση της Κομισιόν και αξιολογεί τις ελλείψεις που προκύπτουν στo πλαίσιo της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Αναφορικά με το σημαντικό ζήτημα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η Κομισιόν στην πρόσφατη έκθεσή της παραδέχεται ότι «τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν έχουν διασφαλιστεί και οι διαδικασίες καταγραφής ακίνητης περιουσίας, επιστροφής και αποζημιώσεων πρέπει να ολοκληρωθούν». Τέλος, ο κ. Χαν υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διαδικασια κατάρτισης νόμου για την προστασία των μειονοτήτων είναι υπό την επίβλεψη και την τεχνική εμπειρογνωσία της ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, Δημ. Παπαδημούλης, με αφορμή τα προβλήματα και τις παραλείψεις που είχαν αποτυπωθεί στην πρόσφατη έκθεση προόδου της Κομισιόν (2016), είχε καταθέσει ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με την έλλειψη ουσιαστικής προόδου στα ζητήματα ελευθερίας έκφρασης, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και την πάταξη της διαφθοράς.

Ο κ. Παπαδημούλης είχε ρωτήσει την Κομισιόν, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις «πρωτοβουλίες που θα αναλάβει, προκειμένου να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά στα ΜΜΕ» ενώ είχε ζητήσει να προστατευτούν μειονότητες, τοπικές κοινότητες και ιδιώτες «από αδιαφανείς αποφάσεις και καθυστερήσεις σχετικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα».

Ακολουθουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση: 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα:        Χρόνια προβλήματα της Αλβανίας στην ενταξιακή της πορεία

Η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία (2016) αναδεικνύει σειρά προβλημάτων, παραλείψεων και ελλιπούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου, που δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Μεταξύ των σημαντικότερων ζητημάτων είναι η ελευθερία έκφρασης, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στα παραπάνω ζητήματα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόοδος, τόσο σε επίπεδο υιοθέτησης και εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας στους επιμέρους τομείς.

Η ελευθερία έκφρασης δεν διασφαλίζεται, η συνταγματικότητα του νόμου για την προστασία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι αμφισβητήσιμη, οι προσπάθειες για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και της σωματεμπορίας είναι ασθενείς, ενώ το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει προβληματικό λόγω της διαφθοράς και της ατελούς νομοθεσίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

–     Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει, προκειμένου να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά στα ΜΜΕ, καθώς και να αποτραπεί η καταπάτηση της ελεύθερης έκφρασης;

–     Πώς θα προστατευθούν ιδιώτες, τοπικές κοινότητες και μειονότητες από αδιαφανείς αποφάσεις και καθυστερήσεις σχετικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα;

–     Με ποια μέτρα θα ενισχυθεί ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς διαφθορά και κυβερνητικές παρεμβάσεις;

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής

Όλα τα ζητήματα που αναφέρει ο κ. βουλευτής είναι υπό στενή παρακολούθηση από την Επιτροπή και αξιολογήθηκαν πρόσφατα στην έκθεση του 2016 για την Αλβανία[1]. Η Επιτροπή παρακολουθεί συναφείς πτυχές μέσω της συμμετοχής της στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Επιπλέον, η Επιτροπή συμμετέχει σε αυτούς τους τομείς μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), ο οποίος κατά την περίοδο 2014-2020 θα ανέλθει κατά προσέγγιση σε 97 εκατ. ευρώ στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η στήριξη πολλών χωρών του ΜΠΒ, που πραγματεύεται συναφή θέματα, έχει ετήσιο ύψος περίπου 10 εκατ. ευρώ.

 

Όσον αφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, η Αλβανία θέσπισε το 2016 νόμο σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, γεγονός το οποίο έχει επίσης αντίκτυπο στις ιδιωτικές οντότητες. Η Επιτροπή υποστηρίζει την εφαρμογή αυτού του νόμου και ευρύτερων μέτρων κατά του εγκλήματος και της διαφθοράς μέσω της βοήθειας του ΜΠΒ.

 

Όσον αφορά στα δικαιώματα ιδιοκτησίας, στη φετινή έκθεση για την Αλβανία, η Επιτροπή εκτιμά ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες, παρά το γεγονός ότι «η επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί και οι διαδικασίες καταγραφής ακίνητης περιουσίας, επιστροφής και αποζημιώσεων πρέπει να ολοκληρωθούν». Επίσης, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εν εξελίξει διαδικασία κατάρτισης νόμου για την προστασία των μειονοτήτων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση και επικουρείται από διεθνή τεχνική εμπειρογνωσία.

[1]     https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf