Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης:  Πρώτες επαφές φορέων με τους νέους εθελοντές!

0
89

 

Τρεις μήνες μετά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και τις πρώτες εγγραφές των ενδιαφερόμενων νέων Ευρωπαίων, οι διαπιστευμένοι φορείς που θα παρέχουν θέσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων για να βρουν πιθανούς εργαζομένους, ασκούμενους ή εθελοντές γι’ αυτές τις δραστηριότητές τους.

Πολλές εκατοντάδες θέσεις θα είναι διαθέσιμες ήδη από φέτος την άνοιξη και χιλιάδες άλλες θα ακολουθήσουν τους προσεχείς μήνες.

Ο Επίτροπος εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πραγματοποιεί ένα τεράστιο βήμα προς την υλοποίηση των στόχων του. Τώρα που ανοίγουμε πλέον τη βάση δεδομένων μας σε φορείς και δημόσιες αρχές, η αντιστοίχιση μπορεί να ξεκινήσει και οι πρώτοι νέοι Ευρωπαίοι θα αρχίσουν σύντομα τις δραστηριότητές τους. Διαπιστώνω με περηφάνια ότι πολλοί νέοι έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο Σώμα και είναι έτοιμοι να αφήσουν το στίγμα τους. Παροτρύνω σήμερα τους φορείς ν’ ακολουθήσουν το παράδειγμα των νέων και να παράσχουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις.»

Η Επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας εργατικού δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα βάζουμε άλλο ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Με την έναρξη λειτουργίας του διαδικτυακού εργαλείου αντιστοίχισης για τις οργανώσεις και τους φορείς-εταίρους που παρέχουν θέσεις συμμετοχής, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν ν’ αρχίσουν ήδη να έχουν θετικό αντίκτυπο και, παράλληλα, να αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες για το μέλλον και τη σταδιοδρομία τους.»

Θέσεις συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα φορέων: π.χ. μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές ή κοινωνικές επιχειρήσεις. Σ’ αυτό το πρώτο στάδιο, οι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ. Προς το παρόν, οκτώ προγράμματα στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Κάθε φορέας, για να μπορεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να δηλώσει ότι συμφωνεί με την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης. Οι φορείς που είναι ήδη διαπιστευμένοι για ένα από τα προγράμματα χρηματοδότησης έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαλείο αυτομάτως.

Το διαδικτυακό σύστημα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθιστά δυνατή την άμεση αντιστοίχιση μεταξύ των φορέων και των νέων που ενδιαφέρονται για μια θέση σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Κατά την εγγραφή, οι νέοι, εκτός από τα προσωπικά τους στοιχεία, μπορούν να αναφέρουν τις δεξιότητες, τις εμπειρίες, τη διαθεσιμότητα, τις προτιμήσεις και τα κίνητρά τους, καθώς και να τηλεφορτώσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.

Ιστορικό

Στις  7 Δεκεμβρίου 2016  η Επιτροπή εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο παρέχει καινούργιες ευκαιρίες στους νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Η συμμετοχή των νέων δεν θα τους δώσει απλώς τη δυνατότητα να αποκτήσουν ανεκτίμητη πείρα και σημαντικές δεξιότητες κατά την έναρξη της σταδιοδρομίας τους, αλλά και θα αποτελέσει και ένα πολύτιμο εργαλείο για να προωθήσουν και να ενισχύσουν την αξία της αλληλεγγύης, την πιο θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έναρξη της λειτουργίας του, στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχουν ήδη εγγραφεί σχεδόν 24.000 νέοι. Ο στόχος είναι η συμμετοχή 100.000 νέων έως το τέλος του 2020.

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, υιοθέτησε μια σταδιακή προσέγγιση, η οποία στηρίζεται σε υφιστάμενα προγράμματα και μέσα κατά το αρχικό στάδιο, ενόσω καταρτίζεται η πρόταση της Επιτροπής για μια αυτόνομη νομική πράξη, η οποία αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. Η Επιτροπή, για να εκπονήσει τη νομοθετική πρόταση, δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα συμπληρώνεται από στοχευμένες διαβουλεύσεις με βασικούς ενδιαφερομένους. Στις 12 Απριλίου 2017 θα διοργανωθείφόρουμ ενδιαφερόμενων, όπου θα εξεταστούν βασικά στοιχεία του Σώματος για το μέλλον.