“Η ισότητα μεταξύ όλων των φύλων πρέπει να γίνει μέρος της ατομικής μας συνείδησης και καθημερινής μας πρακτικής”

0
113
Plenary session week 11 2015 in Strasbourg - 28th session of the UNHRC

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας  πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο εκδήλωση-συζήτηση με θέμα την Ενίσχυση των Γυναικών στην Πολιτική.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής στην ομιλία του τόνισε ότι “πρέπει όλοι να γίνουμε υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς διακρίσεις, όπου όλοι, ανεξαρτήτως φύλου, θα είναι ισάξιοι επαγγελματικά, κοινωνικά και οικονομικά”.

Ο Δημ. Παπαδημούλης επεσήμανε ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προβλέπει πως η διαφορά μεταξύ των φύλων δεν θα έχει κλείσει εντελώς μέχρι το 2186, δηλαδή σε 169 χρόνια. Είναι προφανές ότι πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Τέλος, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισήμανε, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπέρ της ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών σε όλα τα επίπεδα και τόνισε πως θα συνεχίσει το έργο του ως Αρμόδιος Αντιπρόεδρος του ΕΚ προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Δημ. Παπαδημούλης, κατέληξε λέγοντας πως η ισότητα μεταξύ ανδρών, γυναικών και nonbinary (μη-δυαδικού φύλου) ανθρώπων θα πρέπει να γίνει μέρος της ατομικής μας συνείδησης και της καθημερινής μας πρακτικής.

Η πλήρης ομιλία του Δημ. Παπαδημούλη:

«Στις 8 Μαρτίου γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο Ημέρα της Γυναίκας. Το 2017 το θέμα είναι “BeBoldForChange”. Τι σημαίνει αυτό; Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προβλέπει πως η διαφορά μεταξύ των φύλων δεν θα έχει κλείσει εντελώς μέχρι το 2186. Ναι, ακούσατε καλά, μέχρι το 2186! Μόνο σε 169 χρόνια! Είναι προφανές ότι πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Πρέπει να δράσουμε τώρα! Έτσι, σε όλο τον κόσμο, τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας παρέχεται μια σημαντική ευκαιρία για τις ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια πραγματικά μεγαλύτερη αλλαγή για τις γυναίκες. Κάθε άτομο μπορεί να παίξει έναν ρόλο, βοηθώντας στο να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα για τις γυναίκες. Μέσω ουσιαστικών εορτασμών και στοχευμένης ανάληψης τολμηρών πρωτοβουλιών, μπορούμε όλοι να ανταποκριθούμε και να γίνουμε υπεύθυνοι ηγέτες στη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς φυλετικούς αποκλεισμούς. Ως εκ τούτου, συγχαίρω τους διοργανωτές για την εκδήλωση αυτή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), ως πολιτικό όργανο, είναι πλήρως προσηλωμένο στην προώθηση των αξιών της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας σε όλες τις μορφές που αναφέρονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η συμμετοχή των γυναικών και η συμβολή τους στην πολιτική διαδικασία είναι σημαντική και αναγκαία, για να μην πω ένα θεμελιώδες δικαίωμα από μόνη της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να είναι στον σωστό δρόμο. Στο πρώτο νομοθετικό του σώμα, μετά την πρώτη άμεση εκλογή του ΕΚ το 1979, υπήρχαν μόνο 16,6% γυναίκες μέλη. Μετά τις εκλογές του 2014, το ποσοστό των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξήθηκε για μια ακόμη φορά. Τώρα, 281 γυναίκες βουλευτές αντιπροσωπεύουν το 37,4% των μελών του οργάνου μας (ΜΕΚ). Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα επίπεδο εκπροσώπησης των γυναικών πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο των εθνικών Κοινοβουλίων.

Επιπλέον, ο αριθμός των γυναικών Αντιπροέδρων αυξήθηκε από τρεις στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο σε πέντε στην τρέχουσα περίοδο, από το σύνολο των 14. Σήμερα, 12 γυναίκες προεδρεύουν σε Επιτροπές ή υποεπιτροπές. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια βελτίωση της ένταξης των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι οι ηγετικές θέσεις έχουν γίνει ευρύτερα ανοιχτές για τις γυναίκες συναδέλφους μας, καθώς είναι μια απόδειξη της πολιτισμικής αλλαγής που λαμβάνει χώρα εντός των πολιτικών ομάδων και κομμάτων που είναι μέλη τους.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν σήμερα οκτώ πολιτικές ομάδες και τρεις από αυτές υπό την προεδρία γυναικών, συμπεριλαμβανομένης αυτής που ανήκω εγώ, η οποία στην πραγματικότητα είναι επίσης απόλυτα εξισορροπημένη φυλετικά από 50% γυναικών και ανδρών μελών. Τρεις άλλες ομάδες έχουν περίπου 40% γυναικών-μελών.

Σας ενθαρρύνω να πάρετε ένα από τα αντίγραφα  του φυλλαδίου του 2017 με τίτλο «Γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», προκειμένου να έχετε τη συνολική εικόνα.

Το ΕΚ θα πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο όχι μόνο στον νομοθετικό ρόλο του, αλλά και ως εργοδότης. Έτσι, η προώθηση των αξιών της ισότητας, της μη διάκρισης, και της ποικιλομορφίας στη διοίκηση του Κοινοβουλίου τονίζεται έντονα. Μια σειρά από προτεραιότητες έχουν εντοπιστεί κατά συνέπεια για την ισότητα των φύλων, όπως για παράδειγμα η προώθηση της πλήρους ισότητας σε κάθε πτυχή της επαγγελματικής ζωής ή η ανάπτυξη ενός ανοικτού, χωρίς αποκλεισμούς, περιβάλλοντος εργασίας ισάξιο για τις γυναίκες όσο και τους άνδρες.

Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα (ΟΥΕ), στην οποία έχω τη χαρά να προεδρεύω, προωθεί και υλοποιεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες, τις δομές και τους φορείς του Κοινοβουλίου.

Η ΟΥΕ είναι ένα οριζόντιο σώμα που συνεργάζεται στενά με άλλα όργανα του Κοινοβουλίου, ιδίως με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και η εισηγήτριά της για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η κα Mlinar, είναι παρούσα εδώ σήμερα.

Επιπρόσθετα, το Προεδρείο του ΕΚ υιοθέτησε ομόφωνα, κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Ιανουαρίου 2017, την «Έκθεση για την ισότητα των φύλων στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Η τρέχουσα κατάσταση και η πορεία 2017-2019», την οποία συνέταξα και υπέβαλα στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για λογαριασμό της  Ομάδας Υψηλού Επιπέδου.

Φαίνεται ότι μεταξύ των κυρίων εμποδίων για μια πλήρη φυλετική εξισορρόπηση στο εργασιακό περιβάλλον είναι η γυάλινη οροφή που περιορίζει την πρόσβαση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι τα στοιχεία σχετικά με την ισορροπία των φύλων «δεν είναι ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο» και προτείνει, όχι μόνο τη διατήρηση των υφιστάμενων εργαλείων και μέτρων, αλλά ωθεί επίσης για την εισαγωγή «νέων μεθόδων» που θα «δοκιμαστούν και εφαρμοστούν”. Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν στον εντοπισμό συγκεκριμένων αναγκών για την εκπαίδευση, την καλύτερη ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, καθώς και πιο ευαίσθητες διαδικασίες σχετικά με τη διάσταση του φύλου για την επιλογή και το διορισμό προσωπικού.

Η έκθεση καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι πρέπει να διοργανώνονται περισσότερες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και θα πρέπει επίσης να καταβληθούν προσπάθειες για να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στα ανώτερα  θηλυκά διευθυντικά στελέχη.

Είμαι χαρούμενος και σίγουρος ότι η συνέχεια αυτής της έκθεσης θα οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στο εγγύς μέλλον και θα κάνει το ίδρυμά μας έναν πλήρως ισορροπημένο φυλετικά χώρο εργασίας.

Η διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, αποκαλύπτει, επίσης, τη δέσμευσή μας να θέσουμε ένα τέλος στις φυλετικές διακρίσεις μια για πάντα και να κάνουμε την ισότητα μεταξύ ανδρών, γυναικών και μη-δυαδικού φύλου ανθρώπων μέρος της ατομικής μας συνείδησης και της καθημερινής μας πρακτικής.

Τα μέλη του προσωπικού του ΕΚ μπορούν να υπολογίζουν σε μένα, ως Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, αρμόδιος για την ισότητα των φύλων και την ποικιλομορφία, και ως πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Προεδρείου σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων και διαφορετικότητας, ότι θα συνεχίσω να προωθώ πρωτοβουλίες και να αναμένω θετικά αποτελέσματα.

Δείτε το σχετικό βίντεο link με την ομιλία του Δημ. Παπαδημούλη: https://youtu.be/ilRUxPQjkVU