Η Aegean Airlines αναζητά μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών

0
211

Η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines για την κάλυψη των επιχειρησιακών της αναγκών αναζητά μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών με έδρα την Ρόδο.
Τυπικά προσόντα:
– Απολυτήριο Λυκείου
– Άριστη γνώση αγγλικών
– Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν
– Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν
Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
Μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα είναι απαραίτητη η επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας.
Για αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων ακολουθείστε τον σύνδεσμό -> https://goo.gl/VYCJMW