Πάνω από 177 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (Σχέδιο Γιούνκερ)

0
93

Το Σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται να ενεργοποιήσει πάνω από 177 δισ. ευρώ σε επενδύσεις.

Τα εν λόγω στοιχεία ακολουθούν τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) της περασμένης εβδομάδας.

Τούτο συμβαίνει μόλις δύο έτη αφότου δρομολογήθηκε το Σχέδιο από την Επιτροπή Γιούνκερ και αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ του στόχου για κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων ύψους 315 δισ. ευρώ που είχαν αρχικά διατεθεί.

Οι πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αντιπροσωπεύουν συνολική χρηματοδότηση η οποία υπερβαίνει τα 32 δισ. ευρώ και εντοπίζονται και στα 28 κράτη μέλη. Η ΕΤΕπ έχει ήδη εγκρίνει 197 έργα υποδομής στηριζόμενα από το ΕΤΣΕ ύψους άνω των 24 δισ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει εγκρίνει 264 συμφωνίες χρηματοδότησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με συνολική χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ ύψους άνω των 8 δισ. ευρώ.

Περισσότερες από 400 000 ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης αναμένεται να ωφεληθούν από τις εν λόγω συμφωνίες. Η πρόταση της Επιτροπής για παράταση του ΕΤΣΕ (η λεγόμενη πρόταση «ΕΤΣΕ 2.0») έχει ήδη σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο.

Κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικρότησε συμφωνία των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ να στηρίξουν την πρόταση και ζήτησε η παράταση να εγκριθεί από τους συννομοθέτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ κατέστησε σαφές ότι το ΕΤΣΕ 2.0 συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες νομοθετικές προτεραιότητες της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, προσβλέπει σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία έγκρισή της.