Πανευρωπαϊκή και Πανελλήνια βράβευση για δύο σπουδαστές Μαγειρικής του ΙΕΚ ΟΑΕ∆ Ξάνθης

0
153

Η ∆ιοίκηση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, συγχαίρει θερµά
τους σπουδαστές Γ΄ εξαµήνου στην ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης –
Αρχιµάγειρας», του ΙΕΚ ΟΑΕ∆ Ξάνθης, Κωνσταντίνο Παππά και Αθανάσιο
Αθανασίου που απέσπασαν σηµαντικές διακρίσεις στον 10ο ∆ιαγωνισµό Μαγειρικής
Νοτίου Ευρώπης καθώς και στον 2ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Ελληνικής Κουζίνας “GREEK
CHEF 2017”. Συγχαίρει επίσης την ∆ιεύθυνση του Σχολείου και τους εκπαιδευτικούς που
συνέβαλλαν στην προσπάθεια αυτή και δεσµεύεται ότι θα ενισχύσει µε κάθε δυνατό τρόπο, αντίστοιχες πρωτοβουλίες και ενέργειες µαθητών, καταρτιζοµένων και εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών δοµών του ΟΑΕ∆.
Υπενθυµίζεται ότι, ο Κωνσταντίνος Παππάς είχε αποσπάσει το «Αργυρό Μετάλλιο»
για τη συµµετοχή του στο 10ο ∆ιαγωνισµό Μαγειρικής Νοτίου Ευρώπης στην
Έκθεση ∆ΕΤΡΟΠ που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ στις 4 και 5 Μαρτίου 2017.
Επίσης µαζί µε τον Αθανάσιο Αθανασίου είχαν κερδίσει το τρίτο βραβείο για τις δηµιουργίες και παρουσιάσεις δύο συνταγών µε τις οποίες συµµετείχαν στον 2
ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Ελληνικής Κουζίνας “GREEK CHEF 2017”, που είχε διοργανωθεί ανάµεσα σε ιδιωτικά ΙΕΚ και σε ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας στις 27-30 Ιανουαρίου 2017 στο Ολυµπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στην Αθήνα.