Το ΕΚ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει εκ νέου την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για τους πολίτες των ΗΠΑ

0
115

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νομική υποχρέωση να λάβει μέτρα για να επαναφέρει προσωρινά την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για τους πολίτες των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να απαιτεί βίζα από τους πολίτες πέντε χωρών της ΕΕ.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη 2 Μαρτίου, οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα «εντός δύο μηνών».

Το ψήφισμα εγκρίθηκε διά ανατάσεως της χειρός.

Αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων.

Οι πολίτες της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας εξακολουθούν να μην μπορούν να εισέλθουν στις ΗΠΑ χωρίς βίζα, ενώ οι πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να ταξιδεύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ χωρίς βίζα.

Σύμφωνα με το μηχανισμό αμοιβαιότητας των θεωρήσεων διαβατηρίων, αν μια τρίτη χώρα δεν άρει την υποχρέωση θεώρησης της εντός 24 μηνών από την κοινοποίηση της μη αμοιβαιότητας, η Επιτροπή της ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια κατ ‘εξουσιοδότηση πράξη – με την οποία μπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο – αναστολή της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίου (βίζα) για τους υπηκόους της για 12 μήνες.

Μετά από την κοινοποίηση της μη αμοιβαιότητας στις 12 Απριλίου 2014, η Επιτροπή όφειλε να ενεργήσει πριν από 12 Απρ, 2016, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει οποιοδήποτε νομικό μέτρο. Η άρση της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίου για του πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανία που έχει επιβάλλει ο Καναδάς, θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2017.