Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) για την κοινοποίηση του ΗΒ

0
222

 

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέλαβε επιστολή της Βρετανίδας Πρωθυπουργού κας Theresa May, με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γνωστοποίηση έπεται του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016 και αποτελεί έναρξη της διαδικασίας αποχώρησης δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης. Μας λυπεί το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε έτοιμοι για τη διαδικασία την οποία πρέπει τώρα να ακολουθήσουμε.

Το πρώτο βήμα πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι κατευθυντήριες γραμμές των διαπραγματεύσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα καθορίζουν τις γενικές θέσεις και αρχές βάσει των οποίων η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διαπραγματευθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ένωση θα ενεργεί ως μία οντότητα και θα διαφυλάσσει τα συμφέροντά της. Πρωταρχική μας προτεραιότητα θα είναι να ελαχιστοποιηθεί η αβεβαιότητα που δημιουργεί η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη μας. Ως εκ τούτου θα επικεντρωθούμε αρχικά σε όλες τις βασικές ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε να είναι εύτακτη η αποχώρηση.

Θα προσεγγίσουμε τις συνομιλίες εποικοδομητικά και θα επιδιώξουμε να επιτευχθεί συμφωνία. Ελπίζουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει μελλοντικά στενός μας εταίρος.

Ο Πρόεδρος κ. Tusk συγκάλεσε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 29 Απριλίου 2017.

1 Μετά την γνωστοποίηση, βάσει του άρθρου 50 της ΣΕΕ, το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το αποχωρούν κράτος μέλος δεν συμμετέχει στις συνομιλίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ούτε στις αποφάσεις που το αφορούν.