Τράπεζα Πειραιώς: Με 74 εκατ. ευρώ κέρδη στην Ελλάδα, ύστερα από πολλά χρόνια υψηλών ζημιών

0
125
πληθωρισμός

Οριακό αποτέλεσμα 4 εκατ. ευρώ ζημίας σε ενοποιημένο επίπεδο, με 74 εκατ. ευρώ κέρδη στην Ελλάδα, έπειτα από πολλά χρόνια υψηλών ζημιών, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε μείωση 2,5 δισ. ευρώ των δανείων σε καθυστέρηση (>90ημερών) ετησίως και αύξηση 3 δισ. ευρώ των καταθέσεων πελατών ετησίως.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς, Γεώργιος Χαντζηνικολάου, επισημαίνει ότι το 2016 ήταν ένα κομβικό έτος για την τράπεζα Πειραιώς. «Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η χρονιά σηματοδότησε τη σταθεροποίηση των επιδόσεων της τράπεζας, ειδικά κατά το δεύτερο μισό του έτους, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επέτρεψαν. Η ρευστότητα και η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκαν, όπως και η πορεία των καθαρών αποτελεσμάτων. Σε θεσμικό επίπεδο, η χρονιά χαρακτηρίσθηκε από τη δομική αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, σε εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και των εποπτικών κανόνων. H ενίσχυση των δομών της τράπεζας επιτρέπει την περαιτέρω ισχυροποίησή της και την αδιάλειπτη επιχειρηματική συνέχεια προς όφελος μετόχων, πελατών και εργαζομένων», αναφέρει ο κ. Χατζηνικολάου.
Αναφερόμενος στην εκλογή του Χρήστου Μεγάλου ως διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας στις αρχές Μαρτίου 2017, ο κ. Χαντζηνικολάου τη χαρακτηρίζει «μείζονος σημασίας βήμα για το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της τράπεζας».

«Η τράπεζα Πειραιώς συνέχισε την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης το 2016, προκειμένου να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα ως η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα. Προϋπόθεση για να εισέλθουμε σε αναπτυξιακή τροχιά, είναι ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που θα συμβάλει στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, οι πυλώνες της στρατηγικής για τη μελλοντική πορεία της τράπεζας έχουν τεθεί και είναι οι ακόλουθοι: α) βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, με σημαντική παρουσία εξειδικευμένων μελών με εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στο διοικητικό συμβούλιο, β) επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στις βασικές μας δραστηριότητες, γ) ταχεία εφαρμογή των στόχων αναδιάρθρωσης, δ) έξοδος από μη στρατηγικές δραστηριότητες που θα απελευθερώσει πόρους για να ενισχύσουμε τη βασική τραπεζική μας δραστηριότητα, και ε) πρωτοβουλίες τεχνολογίας και καινοτομίας, που θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος και θα βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την πελατειακή εμπειρία», επισημαίνει ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς.

Ο Γεώργιος Πουλόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, σε δηλώσεις του αναφέρει ότι «η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη εκτέλεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας Πειραιώς, επέδρασαν θετικά το 2016 στους δείκτες ποιότητας ενεργητικού, ρευστότητας και αποτελέσματος:
– μείωση των δανείων σε καθυστέρηση 2,5 δισ. ευρώ ετησίως και 3,1 δισ. ευρώ από το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015
– μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 0,7 δισ. ευρώ ετησίως και 1,6 δισ. ευρώ από το υψηλό του Σεπ. 2015
– αύξηση των καταθέσεων πελατών κατά 3 δισ. ευρώ ετησίως, με 3,5 δισ. ευρώ αύξηση το δεύτερο μισό του 2016
– μείωση χρηματοδότησης από τον ELA ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως και 10 δισ. ευρώ από το υψηλό του Ιουνίου του 2015
– ενισχυμένα προ προβλέψεων αποτελέσματα στα 1.044 εκατ. ευρώ από 920 εκατ. ευρώ το 2015
– οριακό αποτέλεσμα 4 εκατ. ευρώ ζημίας σε ενοποιημένο επίπεδο, με 74 εκατ. ευρώ κέρδη στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια υψηλών ζημιών».

Ο κ. Πουλόπουλος αναφέρει επίσης ότι «ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο στο 17,0%, ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκε στο 69,5%, και ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113%. Παρά την αρνητική πορεία των πρώτων μηνών του 2017 για την ελληνική τραπεζική αγορά, που προσομοιάζει με την αντίστοιχη των αρχών του 2016, η διοικητική ομάδα της τράπεζας παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων του 2017, για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας και της ποιότητας ενεργητικού, και επίτευξη κερδοφορίας».

Κύρια Σημεία Μεγεθών

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 42,4 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3 δισ. ευρώ σε συνέχεια της περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα στα μέσα του 2016, της πληρωμής οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες προμηθευτές, καθώς και στοχευμένων προσφορών προϊόντων και πελατειακών δράσεων της τράπεζας Πειραιώς. Όλη η αύξηση καταγράφηκε κατά το 2ο εξάμηνο του 2016. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά 2,8 δισ. το 2016 και ανήλθαν σε 39,3 δισ., ενώ οι καταθέσεις στο εξωτερικό έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016 από 2,8 δισ. ευρώ στα τέλη του 2015. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις της τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα αυξήθηκαν το 2016 κατά 8% έναντι αύξησης της ελληνικής αγοράς καταθέσεων κατά 4% αντίστοιχα.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά κατά 16,4 δισ. στα 20,9 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 έναντι των 37,3 δισ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2015 (κορύφωση της αβεβαιότητας). Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 11,9 δισ. το 2016 από 16,7 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016 από 16 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015.

Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά έναντι ενεχύρων, βελτιώθηκε περαιτέρω, με υπόλοιπα 5,9 δισ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 από 1,7 δισ. ένα έτος νωρίτερα.

Στα τέλη Μαρτίου 2017, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα έχει περιορισθεί περαιτέρω στα 15 δισ. ευρώ με μείωση, τόσο του ELA (-1 δισ. ευρώ ), όσο και της χρηματοδότησης από ΕΚΤ (-5 δισ. ευρώ ), σε σχέση με το τέλος του 2016, και ενώ η διατραπεζική αγορά repos έχει αυξηθεί στα 8 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα 66,6 δισ. το Δεκέμβριο 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 49,7 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 63 δισ. ευρώ, ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα 3,7 δισ. ευρώ.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά στο 113% από 126% αντίστοιχα, χωρίς το εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς χρήση των αγροτών. Σε ετήσια βάση, τα δάνεια προ προβλέψεων στην Ελλάδα στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 σημείωσαν υποχώρηση κατά 1,2% προ διαγραφών (2,6% με διαγραφές), σχεδόν σε ευθυγράμμιση με τη συνολική αγορά.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 σε 17,0%. Με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,2%. Στο τέλος του 2016, τo σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9.824 εκατ. ευρώ έναντι 10.021 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Κατά το 4ο 3μηνο του 2016, τα κεφάλαια επιβαρύνθηκαν από την πληρωμή του τόκου (118 εκατ ευρώ) των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ύψους 2.040 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 37,5% (χωρίς το δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ή 36,6% συμπεριλαμβάνοντάς το), με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για 5ο συνεχόμενο 3μηνο.

Η ετήσια συνολική μείωση έφτασε τα 2,5 δισ.. ευρώ με το υπόλοιπο των NPLs στα 24,4 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2016. Η τάση αυτή είναι συνδυασμός αρνητικού σχηματισμού νέων καθυστερήσεων δανείων, καθώς και διαγραφών.

Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου ήταν αρνητικός για 4ο συνεχόμενο τρίμηνο στα -450 εκατ. ευρώ, το 4ο 3μηνο 2016 από -335 εκατ. το τρίτο τρίμηνο 2016, με σημαντική αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα στα επιχειρηματικά δάνεια (-386 εκατ. από -256 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο).

Για τα δάνεια ιδιωτών, σημειώθηκε αρνητικός σχηματισμός νέων καθυστερήσεων για 5ο διαδοχικό 3μηνο. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, ενισχύθηκε περαιτέρω στο 69,5% από 67,5% στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2016, ενώ ένα έτος πριν, στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2015 ήταν στο 65%.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016 ήταν στο 52,0% (χωρίς το δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή 50,8% συμπεριλαμβάνοντάς το), με κάλυψη από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 47%. Οι στόχοι για μείωση των υπολοίπων NPLs και NPEs σε επίπεδο μητρικής που έχει υποβάλει η Τράπεζα Πειραιώς προς τον Eνιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM) επιτεύχθηκαν τόσο το 3ο όσο και το 4ο 3μηνο 2016.

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 έφτασε τα 660 καταστήματα (μειωμένα κατά 11 καταστήματα τριμηνιαίως και 49 ετησίως), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 921.

Στόχος του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας είναι οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017 – επίπεδο το οποίο έχει σχεδόν επιτευχθεί.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016 σε 18.075 άτομα (-261 τριμηνιαίως), εκ των οποίων στην Ελλάδα σε 14.492 άτομα (-304 τριμηνιαίως). Εντός του 2016 υλοποιήθηκε πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού με συμμετοχή περίπου 1.230 εργαζομένων στην Ελλάδα, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης ξεκίνησαν να επηρεάζονται θετικά (εκτίμηση για ετήσιο όφελος περίπου 50 εκατ ευρώ).

ΑΠΕ-ΜΠΕ