Χρυσόγονος για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»

0
123

Την ανάγκη προώθησης αλλαγών με στόχο μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη τόνισε ο Κώστας Χρυσόγονος κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Με γραπτή δήλωση που κατέθεσε στο πλαίσιο της συζήτησης για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020, ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα συμβολική φόρτιση που έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφού η ανάπτυξη στενότερης σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών αποτέλεσε διακηρυγμένο στόχο όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των υπευθύνων της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Το γεγονός όμως πως δεν έχει δοθεί η δέουσα σημασία, σε συνδυασμό με την πολιτική και οικονομική κρίση, ενέτειναν το αίσθημα αποξένωσης των πολιτών και το ρεύμα ευρωσκεπτικισμού. Παράλληλα επεσήμανε πως για να έχουν πραγματικό υπόβαθρο οι προσπάθειες ενημέρωσης των πολιτών, καλούμαστε να προωθήσουμε αλλαγές με στόχο μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη.

Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εύκολο, όταν ο προϋπολογισμός του προγράμματος μειώνεται κατά 14% σε σχέση με την περίοδο 2007-2013. Κατέληξε πως χρειαζόμαστε μια άλλη Ευρώπη, με περισσότερη αλληλεγγύη τόσο μεταξύ των κρατών-μελών όσο και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών, με αναδιανομή από τους έχοντες προς τους μη έχοντες και όχι το αντίστροφο, όπως σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει σήμερα.

Ακολουθεί το κείμενο της δήλωσης:                                                                              Η Έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 επιχειρεί να αναλύσει τα αποτελέσματα ενός προγράμματος με ιδιαίτερη συμβολική φόρτιση. Η ανάπτυξη στενότερης σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών αποτέλεσε διακηρυγμένο στόχο όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των υπευθύνων της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Όμως ποτέ δεν δόθηκε στην πράξη η δέουσα σημασία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα της πολιτικής και οικονομικής κρίσης που πλήττουν το σύνολο της Ευρώπης, ενέτειναν το αίσθημα αποξένωσης των πολιτών και το ρεύμα ευρωσκεπτικισμού και αμφισβήτησης της ενωμένης Ευρώπης.

Καλούμαστε λοιπόν να προωθήσουμε αλλαγές με στόχο μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη, έτσι ώστε να έχουν πραγματικό υπόβαθρο οι προσπάθειες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά τις κοινές αξίες, τον σκοπό της Ένωσης και κυρίως τη συμμετοχή στα κοινά.

Ακόμη και η ενημέρωση εξάλλου δυσχεραίνεται, όταν ο προϋπολογισμός του εγχειρήματος μειώνεται κατά 14% σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013.

Σε κάθε περίπτωση εξάλλου το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι το περιτύλιγμα, αλλά το ουσιαστικό περιεχόμενο.

Χρειαζόμαστε μια άλλη Ευρώπη, με περισσότερη αλληλεγγύη τόσο μεταξύ των κρατών-μελών όσο και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών, με αναδιανομή από τους έχοντες προς τους μη έχοντες και όχι το αντίστροφο, όπως σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει σήμερα.