Χόγκαν: “Η αγροτοβιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη”

0
81

Ο Επίτροπος κ. Φιλ Χόγκαν, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, εκφώνησε ομιλία με θέμα «Εκσυγχρονισμός και απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής: προκλήσεις και ευκαιρίες», στο 3rd Agricultural Business Summit  που διοργανώθηκε, από το περιοδικό The Economist, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Χόγκαν τόνισε τη σπουδαιότητα της αγροτοβιομηχανίας η οποία μπορεί να διαδραματίσει, και στην Ελλάδα, σημαντικό ρόλο για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Δήλωσε ότι η ΕΕ έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο και σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων διατροφής, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό στοιχείο της επιτυχίας αυτής είναι η ποιότητα.

Ο Επίτροπος πρόσθεσε ότι οι νέες καταναλωτικές τάσεις ευνοούν τα τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία παράγουν μικρές μονάδες, και ότι η Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει στην κατηγορία αυτή. Η προώθηση των εν λόγω αγαθών μπορεί να αποδειχθεί πολύ επωφελής και να διασφαλίσει βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές.

Επεσήμανε ότι τα επιτεύγματα στον αγροτοβιομηχανικό τομέα της Ευρώπης οφείλονται  στην Κοινή Γεωργική Πολιτική. Μόνον οι Έλληνες γεωργοί θα λάβουν περίπου 15 δισ. ευρώ σε άμεσες πληρωμές για την περίοδο 2014-2020, ενώ άλλα 5 δισ. ευρώ θα χορηγηθούν μέσω του ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενισχύοντας έτσι, μεταξύ άλλων, τη γεωργική οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο κ. Χόγκαν αναφέρθηκε στο πρόγραμμα LEADER, και στο εμβληματικό σύστημα της Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία HORIZON 2020, ως εργαλεία που παρέχουν τα μέσα για επενδύσεις και καινοτομία, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Στη συνέχεια, προέτρεψε τους ελληνικούς ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα γεωργικών προϊόντων να συμμετάσχουν περισσότερο ενεργά και να πάρουν μέρος σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ (μέχρι τις 2 Μαΐου).

Πάρτε μέρος στη διαβούλευση για το μέλλον της ΚΓΠ
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_el