Είσοδος χωρίς βίζα για τους Ουκρανούς πολίτες: έγκριση από το ΕΚ

0
144

Οι Ουκρανοί πολίτες θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή στην ΕΕ, μετά τη σημερινή έγκριση από το ΕΚ της άτυπης συμφωνίας με το Συμβούλιο.

 
Βάσει του νέου κανονισμού οι κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων θα μπορούν να εισέρχονται στην ΕΕ χωρίς βίζα για 90 ημέρες το πολύ κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών για λόγους επιχειρηματικούς, για διακοπές, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την εργασία. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα ισχύσει για όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

 
Η εισηγήτρια του ΕΚ, Mariya Gabriel (ΕΛΚ, Βουλγαρία), δήλωσε τα εξής: «Η Ουκρανία πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης. Η κατάργηση της βίζας αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι η Ουκρανία είναι ένας βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική γειτονία.»

 
Ο νέος κανονισμός που εγκρίθηκε με 521 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 36 αποχές, μένει ακόμη να εγκριθεί επισήμως και από το Συμβούλιο των υπουργών. Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο, 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

 
Προτού δοθεί αυτή η απαλλαγή στους Ουκρανούς, η ΕΕ ενίσχυσε τον μηχανισμό αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, ώστε να μπορεί ευκολότερα να επανεισάγει την υποχρέωση θεώρησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις.