Ερευνητές του πανεπιστήμιου Κρήτης συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕ για τις ανισότητες και την πολιτική συμμετοχή των νέων

0
119

Ερευνητές του πανεπιστήμιου Κρήτης συμμετέχουν στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις ανισότητες και την πολιτική συμμετοχή των νέων στην Ευρώπη, που ξεκίνησε ήδη και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020».

Πρόκειται για το ερευνητικό πρόγραμμα EURYKA, με τίτλο: «Ανακαλύπτοντας εκ νέου την Δημοκρατία στην Ευρώπη: Η Eνασχόληση των Nέων με την Πολιτική σε Καιρούς Αυξανόμενων Ανισοτήτων» (Reinventing Democracy in Europe: Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities).

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το πανεπιστήμιο της Γενεύης και μετέχουν ερευνητές από την Γαλλία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Σουηδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η ελληνική ομάδα απαρτίζεται από ερευνητές του πανεπιστήμιου Κρήτης, μεταξύ των οποίων και η επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας του πανεπιστημίου, Μαρία Κούση, η οποία αναφέρει σχετικά:

«Το EURYKA αποσκοπεί να μελετήσει τις σχέσεις μεταξύ ανισοτήτων και των τρόπων με τους οποίους οι νέοι άνθρωποι δρουν έμπρακτα/συμμετέχουν στην πολιτική. Το πρόγραμμα επίσης αποσκοπεί, να αναπτύξει μελλοντικά σενάρια δημοκρατικών μοντέλων και πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία θα ενσωματώνουν καλύτερα τους νέους και τις νέες».

Βάσει του προγράμματος θα παραχθούν και θα αξιοποιηθούν στοιχεία και επιστημονική γνώση για τους μηχανισμούς αντιμετώπισης των ανισοτήτων οι οποίες εμπεριέχονται στους τρόπους με τους οποίους οι νέοι ασχολούνται με την πολιτική, στις αξίες των νέων ανθρώπων, τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους σχετικά με τη δημοκρατία, την εξουσία, την πολιτική, τη διαδικασία παραγωγής πολιτικής, την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή (φυσική και διαδικτυακή) και την οργάνωση της οικονομικής, κοινωνικής και προσωπικής τους ζωής, ούτως ώστε να αναγνωρίσει τρόπους ενδυνάμωσης της πολιτικής συμμετοχής των νέων και της εμπλοκής τους στην δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη.

Επίσης, θα προταθεί μια δέσμη μελλοντικών σεναρίων για την εξέλιξη της δημοκρατίας και της πολιτικής συμμετοχής στην Ευρώπη, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των νέων και ιδιαίτερα αυτών με τις λιγότερες ευκαιρίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ