Σπυράκη: «Τεχνική βοήθεια για την απορρόφηση πόρων από Περιφέρειες και δήμους προωθεί το Ευρωκοινοβούλιο»

0
115
Σπυράκη
ΑΠΕ- ΜΠΕ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Μ. ΣΠΥΡΑΚΗ /STR

Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές χρειάζονται τεχνική βοήθεια για να αυξήσουν τη χρήση των κοινοτικών πόρων και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για αυτό το σκοπό, το αποτέλεσμα είναι πενιχρό. Το Ευρωκοινοβούλιο με έκθεση με θέμα: «Οι μελλοντικές προοπτικές της τεχνικής βοήθειας στην πολιτική συνοχής», προωθεί τεχνική βοήθεια που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές με τη μέγιστη διαφάνεια.

 
Εισηγήτρια της Έκθεσης, που υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήταν η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. κυρία Μαρία Σπυράκη.

Το ποσό για την τεχνική βοήθεια την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 13,4 δις. ευρώ, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον συντονισμό και τη διαφάνεια και πως συχνά η τεχνική βοήθεια δεν φτάνει στις τοπικές Αρχές που την έχουν ιδιαίτερη ανάγκη για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους στην χρήση των κοινοτικών κονδυλίων.

Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνικής βοήθειας στον τομέα των χρηματοδοτικών εργαλείων λόγω της σύνθετης φύσης τους, στοιχείο που έχει εξαιρετική σημασία για την Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που αντιμετωπίζει.

Με τις τροπολογίες της κυρίας Σπυράκη που ενσωματώθηκαν στην Έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

· ζητά από τα Κράτη – μέλη να δίνουν αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην τεχνική βοήθεια στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που συνήθως έχουν χαμηλή διοικητική δυνατότητα,

· χαιρετίζει τις τεχνικές βελτιώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συμβούλων Επενδύσεων (EFSI advisory Hub) για τον συνδυασμό των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία με το σχέδιο Γιούνκερ, ώστε οι κοινοτικοί πόροι να λειτουργούν συμπληρωματικά με περισσότερη αποτελεσματικότητα,

· επισημαίνει την ανάγκη, με βάση την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για μεγαλύτερη προσοχή στα αποτελέσματα που είναι απαραίτητα ώστε η τεχνική βοήθεια να συμβάλει στην αποδοτικότητα των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ελλάδα.