Ανακατασκευή κτηρίων που επλήγησαν από τις πλημμύρες σε Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλεία και Αργολίδα

0
169

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε απόφαση, που αναφέρεται στις προθεσμίες και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από

α) τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης,

β) τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και γ) την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Η αίτηση για Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, έως 1.3.2018.
Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και φέρει ΑΔΑ: 6ΚΩΘ465ΧΘΞ-ΓΒΔ.