Α. Κεφάλας: Θετικές οι προοπτικές του εξορυκτικού κλάδου για το 2017

0
151

Επανεξελέγη ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Νέα μέλη από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στο Συμβούλιο.

Οι προοπτικές του εξορυκτικού κλάδου για το 2017 είναι γενικώς θετικές καθώς εκτιμάται ότι στα μέταλλα θα υπάρξει σταθερότητα ή άνοδος τιμών, ενώ τα αδρανή υλικά αναμένεται να κινηθούν σε αντίστοιχα επίπεδα με το 2016. Θετική προοπτική αποτελεί για τον κλάδο και τις εξαγωγές η ένδειξη ότι η κινέζικη οικονομία τελικά θα αποφύγει την απότομη προσγείωση. Ωστόσο η επικείμενη σημαντική αύξηση των θαλάσσιων ναύλων αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά κάποιες αγορές ενώ η διαφαινόμενη αύξηση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πρόκληση για τις εταιρείες το 2017 και επιτάσσει φροντίδα στο τομέα του κόστους.

Τα παραπάνω ανέφερε στην κλειστή γενική συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ο επανεκλεγείς πρόεδρος κ. Αθανάσιος Κεφάλας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τους κύριους στόχους του Συνδέσμου για το 2017, που είναι:

  • να εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ να αποτελέσουν τους φορείς αριστείας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
  • να συνεχίσει και να διευρύνει τις δράσεις επικοινωνίας με σκοπό την αποτελεσματική πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τον κλάδο και τα χαρακτηριστικά του

και να συνδράμει καταλυτικά στην ταχεία ανάπτυξη ενός πλήρους και συνεκτικού νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία νέων και την ανάπτυξη υφιστάμενων εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Τέλος για τον κ. Κεφάλα  βασικός στόχος είναι η  εκπόνηση και προώθηση προς ψήφιση νέου Λατομικού Κώδικα  και η  εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΟΠΥ.

Στην Συνέλευση ο πρόεδρος του ΣΜΕ  τόνισε ότι μέσα σ’ ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, η Ελληνική εξορυκτική βιομηχανία στο 2016 σημειώνει σταθερές ή αυξημένες επιδόσεις στους περισσότερους  κλάδους της, με εξαίρεση τη σημαντικά μειωμένη παραγωγή λιγνίτη.

Στα παραγόμενα μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα (νικέλιο-αλουμίνιο) καταγράφηκε αύξηση τιμών σε σχέση με το 2015 ενώ τα προϊόντα λευκόλιθου  κράτησαν το μερίδιό τους στη διεθνή αγορά σημειώνοντας και μικρή ανάπτυξη, οι τιμές τoυς όμως συμπιέστηκαν λόγω υπερπροσφοράς κινεζικών προϊόντων.

Στη παραγωγή λιγνίτη καταγράφηκε νέα  σημαντική υποχώρησή της κατά 18% σε σχέση με το 2015, λόγω μείωσης στην κατανάλωση  ηλεκτρικής ενέργειας, αυξανόμενου ανταγωνισμού προμηθευτών ενέργειας, εισαγωγών, απόσυρσης-μείωσης μονάδων ατμοηλεκτρικών σταθμών  και αυξημένης υποχρεωτικής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα μεταλλεύματα όπως βωξίτης και τα συμπυκνώματα μικτών θειούχων, διατήρησαν ή οριακά αύξησαν τις τιμές τους.

Τα βιομηχανικά ορυκτά παρέμειναν γενικά σε σταθερά επίπεδα, με σημαντική συμβολή στις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου ενώ τα μάρμαρα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Στα αδρανή υλικά σημειώθηκε μικρή αύξηση της παραγωγής κατά 7% έναντι του 2015 χάρη στη ζήτηση που δημιούργησαν τα έργα στην περιφέρεια  και ο κλάδος του τσιμέντου συντηρεί την δραστηριότητά του κυρίως χάρη στην εξαγωγική δραστηριότητα που ανέπτυξε ενώ αναμένεται να αντιμετωπίσει κοστολογικές προκλήσεις μετά από το 2020 .

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη μελέτη, ανάδειξη και προβολή της συνεισφοράς  της εξορυκτικής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη,  με την  υποστήριξη και ανάδειξη  σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ, την ενεργή συμμετοχή σε αρκετά διεθνή συνέδρια που οργανώθηκαν στην Ελλάδα καθώς και τη συστηματική αρθρογραφία και  προβολή της φυσιογνωμίας του κλάδου στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Αξίζει να γίνει αναφορά και σε τρείς δράσεις που αποφασίστηκαν στο 2016 αλλά υλοποιούνται στο 2017 και αφορούν στη συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή για την οργάνωση έκθεσης  με θέμα «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», την τακτική επικοινωνία με το  ευρύ κοινό μέσω ενός ηλεκτρονικού newsletter και τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης σχετικά με την εξορυκτική βιομηχανία.

Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου απαρτίζουν εκτός από τον κ. Αθ. Κεφάλα που επανεξελέγηπρόεδρος  και εκπροσωπεί τον ΌμιλοIMERYS   ,Αθανάσιος Αποατολίκας εταιρία Λάρκο, Θόδωρος Αποστολόπουλος Μάρμαρα Παυλίδη ,Παντελής Βετούλας Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Κώστας Γιατζιτζόγλου Γεωελλας, Δημήτρης Δημητριάδης  Ελληνικός Χρυσός, Αντώνης Κατσιφός Τσιμέντα Χάλυψ, Όλγα Κουρίδου ΔΕΗ, Μάνθος Κωνσταντινίδης Δελφοί Δίστομο, Γιώργος Μίχος LAFARGE, Κωνσταντίνος Σάλτας ΤΙΤΑΝ, Φώτης Στεφανής Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος και Ελευθέριος Φαίδρος Μάρμαρα Διονύσου.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κ. Αθανασίου Κεφάλα

Ο Αθανάσιος Κεφάλας είναι Γενικός Διευθυντής, Bentonite and Perlite Intermediates του Ομίλου IMERYS και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΙΜΕRYS GREECE S.A.»

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1955. Τελείωσε τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1978 και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Executive MBA στο INSEAD, στη Γαλλία.

Είναι στον Όμιλο IMERYS από το 2015, ξεκινώντας όμως από τον Όμιλο S&B το 1981, αρχικά σε θέσεις στην εκμετάλλευση και επεξεργασία βωξίτη και μπεντονίτη και στη συνέχεια μετακινούμενος σε πιο στρατηγικές θέσεις ευθύνης με υψηλή έκθεση σε διεθνείς και εμπορικές δραστηριότητες.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην μεταλλευτική έρευνα και εκτίμηση αποθεμάτων, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταλλευτικών έργων (σχεδιασμός ορυχείων, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών κ.λπ.) Έχει αναπτύξει μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης βιομηχανικών ορυκτών προσαρμοσμένες στη δημιουργία ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων για βιομηχανικές εφαρμογές.

Χάρη στη διεθνή δραστηριότητα της εταιρείας, έχει αναπτύξει καλή κατανόηση του ελληνικού και διεθνούς μεταλλευτικού κανονιστικού πλαισίου καθώς και έφεση στην ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού διαλόγου με τη δημόσια διοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο ρόλου αλλά και με συμμετοχή σε θεσμικά όργανα.

Στη διάρκεια της πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας του στον κλάδο, έχει κατακτήσει βαθιά γνώση και εμπειρία σε θέματα και συστήματα διοίκησης υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος, καθώς και στη διαμόρφωση και εφαρμογή των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στην εξορυκτική βιομηχανία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Από τον Ιούνιο του 2015 διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, όπου ήταν Αντιπρόεδρος από το 2011. Eπίσης από το 2016 είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Aπό το 2000 έως το 2012 διετέλεσε Πρόεδρος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. (Ένωση Βιομηχανικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μήλου) με μέλη τις μεγάλες εξορυκτικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο νησί. Μέσα από την ενασχόληση με τα παραπάνω αναδεικνύει συστηματικά το ρόλο και την αξία του εξορυκτικού κλάδου τόσο στην κοινή γνώμη και τις τοπικές κοινωνίες όσο και στη δημόσια διοίκηση.