Οι αναίτιες καθυστερήσεις δύο ετών στην ενεργοποίηση μέτρων του Π.Α.Α. πλήττουν τους παραγωγούς σιτηρώ

0
119

Ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τη μεγάλη ξηρασία που πλήττει τους σιτοπαραγωγούς σε όλη τη Νότια Ευρώπη και την μη ενεργοποίηση συγκεκριμένων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που θα μπορούσαν να στηρίξουν τους παραγωγούς, κατέθεσε σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Φέτος, σύμφωνα με τα πρόσφατα (10 Μαΐου 2017) στοιχεία της Επιτροπής, η πρωτοφανής ξηρασία που συνεχίζεται, πλήττει σε μεγάλο βαθμό τα σιτηρά σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία αλλά και την χώρα μου την Ελλάδα. Η εδαφική υγρασία σε πολλές από αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία του Joint Research Centre – JRC είναι κάτω του 30%.

Οι επιπτώσεις είναι ανεπανόρθωτες για τον σημαντικό τομέα των σιτηρών. Η Ελλάδα βασίζεται στον γεωργικό τομέα τόσο από οικονομικής, όσο και από κοινωνικής απόψεως. Εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης που βρίσκεται η χώρα μου τα τελευταία χρόνια, είναι δύσκολη η στήριξη του ευαίσθητου τομέα της γεωργίας μέσα από την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της γεωργίας καθώς και χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας – de minimis. Επιπλέον, αναφορικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 -2020, η χώρα μου δεν έχει ενεργοποιήσει τα σχετικά μέτρα 5 και 17, που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 36 – 39 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1305/2013, λόγω μη σύνταξης των απαιτούμενων αναλογιστικών μελετών.

Η επιβίωση των αγροτών είναι κρίσιμο θέμα για την Ελλάδα. Ενδεχόμενη μη στήριξή τους θα επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαίσθητη περίοδο που διέρχεται η χώρα μου και τη σημασία που έχει η στήριξή των αγροτών εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκαλεί η ανομβρία, ερωτάται η Επιτροπή:

– Πώς προτίθεται να στηρίξει τους Έλληνες σιτοπαραγωγούς ώστε να ανταπεξέλθουν από τις ζημιές της ξηρασίας;

– Σε ποια μέτρα και ενέργειες θα προβεί για να στηρίξει τον τομέα των σιτηρών;

– Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τέτοια συνεχώς αυξανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, απόρροια των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, στην μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020;