Οι ευρωβουλευτές προτείνουν μέτρα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

0
116

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν μέτρα για τη μείωση, έως το 2030, κατά 50% των τροφίμων που πετιούνται στα σκουπίδια ετησίως στην ΕΕ. Καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να άρει τους υφιστάμενους περιορισμούς στις δωρεές τροφίμων και να βοηθήσει στον τερματισμό της σύγχυσης που δημιουργείται σε πολλούς καταναλωτές μεταξύ των ημερομηνιών που αναγράφονται στις συσκευασίες τροφίμων: «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως».

«Στις ανεπτυγμένες χώρες τα τρόφιμα σπαταλούνται κυρίως στο τέλος της αλυσίδας, στη διανομή και στην κατανάλωση. Όλοι έχουμε ευθύνη να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα», δήλωσε η εισηγήτρια Biljana Borzan (Σοσιαλιστές, Κροατία). «Η έκθεσή μου απευθύνει έκκληση για μια συντονισμένη πολιτική απάντηση όσον αφορά την επισήμανση, την ευθύνη και την εκπαίδευση, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές δεν κατανοούν την ακριβή έννοια της επισήμανσης «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως». Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις στην ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που εμποδίζουν τις δωρεές τροφίμων», πρόσθεσε. Το ψήφισμά εγκρίθηκε με 623 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 20 αποχές.

Το ΕΚ καλεί τα κράτη μέλη «να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη ενός ενωσιακού στόχου μείωσης της σπατάλης τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2025 και 50% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα αναφοράς του 2014».

Οι εθνικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να βοηθήσουν τους καταναλωτές στην κατανόηση των ημερομηνιών «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως» και να εξηγήσουν τις δυνατότητες κατανάλωσης των τροφίμων μετά την ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από».

Η Επιτροπή χρειάζεται να εξετάσει κατά πόσον θα ήταν επωφελής η αφαίρεση ορισμένων ημερομηνιών για προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον.

Άρση περιορισμών στις δωρεές τροφίμων

Το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία για το ΦΠΑ προκειμένου να επιτρέπονται ρητά οι φορολογικές απαλλαγές για τις δωρεές τροφίμων. Σημειώνει ακόμη ότι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων με χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, των υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς των δωρεών τροφίμων.

Στην ΕΕ, τα απορρίματα τροφίμων εκτιμώνται σε περίπου 88 εκατομμύρια τόνους ή 173 κιλά κατά κεφαλήν ετησίως. Η παραγωγή και η διάθεση αυτών των τροφίμων που καταλήγουν να αχρηστευθούν οδηγεί στην εκπομπή 170 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα και στην κατανάλωση 26 εκατομμυρίων τόνων διαφόρων πόρων.