Πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο Επιμόρφωσης Εθελοντών Πυρονόμων & Αρχιπυροσβεστών

0
600

Πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Απριλίου στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά στο πλαίσιο της Σχόλης Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης το 1ο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εθελοντών Πυρονόμων και Αρχιπυροσβεστών.

 

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα μεταξύ άλλων ήταν Πυροσβεστική Νομοθεσία, Σχέδιο Οργάνωσης Επέμβασης-Εκκένωσης, Κατηγορίες Πυρκαγιών – Πυροσβεστήρες, Παθητική – Ενεργητική Πυροπροστασία.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 44 βαθμοφόροι εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος από όλη την Ελλάδα.