Σπυράκη: «Δραστικά μέτρα για να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση της Παγκοσμιοποίησης οι Ευρωπαίοι πολίτες

0
88

Δραστικά μέτρα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση της Παγκοσμιοποίησης οι Ευρωπαίοι πολίτες που αισθάνονται αποκλεισμένοι, πρότεινε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ., κυρία Μαρία Σπυράκη.

 
Η Κομισιόν παρουσίασε έγγραφο προβληματισμού για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στο οποίο αναφέρεται ότι ένα δισεκατομμύριο ευρώ συναλλαγών, δημιουργούν 14.000 θέσεις εργασίας, την ίδια ώρα όμως, το 45% των Ευρωπαίων εκτιμάει ότι η παγκοσμιοποίηση είναι απειλή, ενώ το 53 % θεωρεί ότι αποτελεί κίνδυνο για την ταυτότητα της πατρίδας τους.

 
Η Μαρία Σπυράκη ενώπιον του αντιπροέδρου της Κομισιόν Γ. Κατάινεν ζήτησε:
– Να θεσπιστούν ειδικοί δείκτες για τα Κράτη – Μέλη που χρησιμοποιούν κονδύλια για την αντιμετώπιση της ανεργίας ώστε να ενθαρρύνεται η ένταξη των ανέργων στην παραγωγή και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.
– Να προχωρήσει η ουσιαστική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών σε νέους τομείς της Οικονομίας (ηλεκτρονικό εμπόριο, κυκλική οικονομία, νέα υλικά) ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα.
– Να ενισχυθεί το καθεστώς ελέγχου και κυρώσεων της παράνομης δραστηριότητας ξένων επιχειρήσεων στο ευρωπαϊκό έδαφος.
– Να ενθαρρυνθούν τα Κράτη – Μέλη ώστε η εκπαίδευση να γίνεται με το βλέμμα στο μέλλον με έμφαση στην διεθνοποιημένη δραστηριότητα μαθητών και φοιτητών.
Ολόκληρη η παρέμβαση της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ., Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

«Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Κατάινεν,
είμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε πώς θα κατανείμουμε τα οφέλη της Παγκοσμιοποίησης αλλά κυρίως οφείλουμε να απαντήσουμε στο φόβο των αποκλεισμένων από την Παγκοσμιοποίηση. Οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στο έγγραφο προβληματισμού της Κομισιόν, παρουσιάζουν τις διαστάσεις της μεγάλης πρόκλησης, της Παγκοσμιοποίησης.

 
Ένα δισεκατομμύριο ευρώ συναλλαγών, 14.000 θέσεις εργασίας. Την ίδια ώρα όμως, το 45% των Ευρωπαίων εκτιμούν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι απειλή, ενώ το 53 % θεωρούν ότι αποτελεί κίνδυνο για την ταυτότητα της πατρίδας τους.

 
Κατά τη γνώμη μου οφείλουμε άμεσα να προχωρήσουμε:
– Κατ’ αρχήν, στη ρύθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους διεθνείς εταίρους της και στην ενίσχυση του καθεστώτος ελέγχου και κυρώσεων της παράνομης δραστηριότητας των ξένων επιχειρήσεων στο έδαφός μας και διεθνώς.
– Δεύτερον, στην ουσιαστική ανταλλαγή των καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στους νέους τομείς της Οικονομίας, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, η κυκλική οικονομία τα νέα υλικά ώστε να αυξήσουμε συνολικά την ανταγωνιστικότητα.
– Τρίτον, η εκπαίδευση να γίνεται με το βλέμμα στο μέλλον με έμφαση στη διεθνοποιημένη δραστηριότητα των μαθητών και των φοιτητών μας.
– Και τέταρτον, να έχουμε ειδικούς δείκτες για τα Κράτη – Μέλη που χρησιμοποιούν κονδύλια για την αντιμετώπιση της ανεργίας ώστε να βλέπουμε πόση είναι η ένταξη των ανέργων στην παραγωγή και πώς δημιουργούνται βιώσιμες θέσεις εργασίας.
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να νικήσουμε το φόβο των πολιτών για το μέλλον που δεν μπορούν να σχεδιάσουν.