Σταθάκης: “Η ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου της χώρας μας θα συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας”

0
114

O εξορυκτικός κλάδος  της χώρας μας είναι στρατηγικού χαρακτήρα και η ανάπτυξη του είναι μέρος  του προγράμματος μας για την ανάκαμψη  της οικονομίας της χώρας  τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Σταθάκης  στην ανοιχτή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων  ανακοινώνοντας  ότι το Υπουργείο σύντομα θα θέσει το νέο  Λατομικό Νομοσχέδιο   σε δημόσια διαβούλευση. Με το νομοσχέδιο αυτό ο Υπουργός  επισήμανε ότι επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας  η  επέκταση της χρονικής λειτουργίας των λατομείων την αντικειμενικοποίηση των προστίμων  και η  απλοποίηση  του θεσμικού πλαισίου.

Ειδική αναφορά έκανε  στην επικείμενή εκπόνηση  ειδικού χωροταξικού για τις ορυκτές πρώτες ύλες ως σημαντικό εργαλείο για την  αξιοποίηση τους καθώς και σε μια άλλη σειρά άλλων δράσεων του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του στόχου για την  μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ορυκτών  Πόρων της χώρας.

Ο κ. Γ. Σταθάκης ανήγγειλε επίσης την σύντομη  επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΙΓΜΕΜ, καθώς επίσης και την  πρόθεση του Υπουργείου να  εντείνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση της γεωθερμίας  και ιδιαίτερα αυτή  της χαμηλής ενθαλπίας.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης

Επισήμανε την δυναμικότητα του κλάδου που  έμεινε όρθιος στην κρίση .Αναφέρθηκε  στην επένδυση του χρυσού  τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε εμπόδια στην υλοποίηση της ενώ υπογράμμισε την ύπαρξη εχθρικού κλίματος προς το επιχειρείν που παρεμποδίζει την προσέλκυση νέων επενδύσεων κυρίως ιδιωτικών.

Τέλος μίλησε  για την επιτακτική  ανάγκη  εκσυγχρονισμού της λατομικής νομοθεσίας  με  ενίσχυση των  ελεγκτικών μηχανισμών, την απλοποίηση και εκσυγχρονισμό αδειοδοτήσεων, και ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών  καθώς επίσης και για τη θέσπιση ενός σταθερού φορολογικού πλαίσιού με μείωση φόρων

Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κ. Μπίτσιος  επισήμανε  ότι ο εξορυκτικός κλάδος τροφοδοτεί όλη την μεταποιητική βιομηχανία. Ζήτησε να απλοποιηθεί το αδειοδοτικό  πλαίσιο ,η Δημόσια Διοίκηση να προσαρμόζεται στις περιστάσεις, να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος .

Η Δικαιοσύνη πρέπει να ξεχωρίζει τις προσχηματικές προσφυγές και να καταργηθούν τα αντικίνητρα στην Επιχειρηματικότητα

Τέλος  την γενική συνέλευση έκλεισε ο πρόεδρος  του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας ο οποίος

επισήμανε ότι  ο εξορυκτικός κλάδος

 • Αποτελεί το 4% του ΑΕΠ
 • Δημιούργησε αξία ύψους €2.3 δισ. το 2014
 • Εξορύσσει περισσότερα από 30 διαφορετικά ορυκτά, 10 εκ των οποίων σε ποσότητες μεγαλύτερες των 300,000 τόνων ετησίως
 • Οι μισές πωλήσεις του κλάδου γίνονται εκτός Ελλάδος – κυρίως στην Ευρώπη
 • Αποτελεί το 5% των ελληνικών εξαγωγών
 • Απασχολεί άμεσα 20,000 άτομα και έμμεσα 80,000 άτομα
 • Είναι κορυφαίος εργοδότης – ειδικά στην ελληνική περιφέρεια – απασχολώντας το 4% του ενεργού πληθυσμού
 • Μοχλός επενδύσεων τόσο σε υποδομές όσο και σε ενεργητικό επιχειρήσεων: τα μέλη του ΣΜΕ προγραμματίζουν επενδύσεις €1.7 δισ. μέχρι το 2019

 

Στην συνέχεια ο κ. Α. Κεφάλας τόνισε ότι:

 • Η πλειονότητα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα αφορά αδρανή υλικά, βιομηχανικά ορυκτά, ενεργειακά ορυκτά και μεταλλικά ορυκτά χωρίς θειούχα στοιχεία
 • Τα υφιστάμενα έργα αποκατάστασης στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, τεχνητών λιμνών, υδροβιοτόπων, μουσείων, χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία, καθώς και καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης – μετα-μεταλλευτικές χρήσεις γης
 • Από την εφαρμογή του νόμου 998/1979 μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί 620 στρέμματα (36% της συνολικής γης υπό εκμετάλλευση)
 • Από το 2007 και έχουν φυτευτεί πάνω από 2,6 εκατ. δέντρα

Επιπλέον περιβαλλοντικές προκλήσεις δημιουργούνται κατά την εξόρυξη και επεξεργασία μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, καθώς και κατά την καύση λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή που όμως αντιμετωπίζονται επιτυχώς με τις νέες τεχνολογίες

Κλείνοντας την ομιλία-παρουσία του ο κ. Κεφάλας  αναφέρθηκε στους κρίσιμους  παράγοντες  επιτυχίας  στην αξιοποίηση των Ορυκτών Πόρων  και υπογράμμισε   ότι¨

 

Απαιτείται η εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων με συγκεκριμένο νομικό κείμενο, χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα

Επίσης  πρέπει να προχωρήσει η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ – η εφαρμογή που προϋποθέτει διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες

Ακόμη η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση να γίνεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με επαρκή στελέχωση και δυνατότητα εκτίμησης των πραγματικών επιπτώσεων του έργου

Ακόμη ζήτησε

 • Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργων και καθιέρωση πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ (outsourcing) που προβλέπονται από το Ν.4014
 • Ενίσχυση ελεγκτικών και εγκριτικών υπηρεσιών (Ανεξάρτητες Επιθεωρήσεις Μεταλλείων)
 • Ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις
 • Πρόσβαση σε υποδομές (λιμάνια κ.α.)
 • Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον
 • Γρήγορες και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις
 • Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης καινοτομίας και έρευνας και
 • Αναβάθμιση όλων των τμημάτων και σχολών γεω-επιστημών, πληροφορικής και επαγγελματική κατάρτισης.