Διαγωνισμός για την κάλυψη 54 θέσεων από το υπουργείο Ναυτιλίας

0
112

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη 54 θέσεων, μόνιμου ή ΙΔΑΧ (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού, προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την κάλυψη κενών τόσο στο ίδιο, όσο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προκήρυξη έχει αριθμό 7Κ/τ.ΑΣΕΠ/2017 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 19/ΑΣΕΠ/15-6-2017.

Ειδικότερα, οι θέσεις που προκηρύχτηκαν ανά φορέα είναι:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ κατηγορίας (κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού, Μηχανικών, Περιβάλλοντος και Ιατρών ειδικοτήτων)
Πέντε (05) θέσεις ΤΕ κατηγορίας (κλάδου Πληροφορικής, Μηχανικών)
Τέσσερις (04) θέσεις ΔΕ κατηγορίας (κλάδου Προσωπικού Η/Υ)
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Τέσσερις (04) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Μία (01) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Μία (01) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Δύο (02) θέσεις (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Δώδεκα (12) θέσεις ΔΕ κατηγορίας (Διοικητικών Γραμματέων και διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

Δύο (02) θέσεις ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολογικών Εφαρμογών
Έντεκα (11) θέσεις ΔΕ κατηγορίας διαφόρων Τεχνικών ειδικοτήτων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από το προαναφερόμενο ΦΕΚ, μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr