Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) στην Ελλάδα

0
153

Εδραίωση της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Στις 9/6/2017 ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη εργασίας της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την Therese Murphy, Head of Operations, είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα πλούσιο πρόγραμμα διμερών επαφών, κατόπιν σχετικών ενεργειών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Στις 8/6/2017, η ΓΓΙΦ και το EIGE συνδιοργάνωσαν συνέδριο με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε.: το έργο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)» και σκοπό την προβολή του πολυδιάστατου έργου του Ινστιτούτου σε πολίτες και φορείς της Ελλάδας. Κυρίως έγινε αναφορά στις πρόσφατες δράσεις που αφορούν τη διαχείριση της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το ζήτημα της συλλογής στατιστικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο από τις δικαστικές και τις αστυνομικές αρχές για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και τη δημοσίευση μελέτης για τα οικονομικά οφέλη από την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, τόνισε ότι: Στόχος μας είναι η βελτίωση των συνθηκών που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή της ισότητας στην πράξη και η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την αποκατάσταση της κοινωνικής ανισορροπίας που δημιουργούν οι έμφυλες ανισότητες. Διότι, τόσο στην ΓΓΙΦ, όσο και στο EIGE, ο προσανατολισμός μας παραμένει κοινός, σταθερός και συγκεκριμένος. Αφορά στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τη διεύρυνσή της στην Ε.Ε. με στόχο την κοινωνική ενδυνάμωση, όπως αυτή  μπορεί να προκύψει από την τήρηση των αρχών και των αξιών της ισότητας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της χώρας μας με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό οργανισμό στην από κοινού προσπάθεια για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Στις 9/6/2017 η αντιπροσωπεία του Ινστιτούτου συνέχισε τις διμερείς επαφές με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, καθώς και τη Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα, συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού της Βουλής και ξεναγήθηκε στην έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με θέμα το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση της αντιπροσωπείας με την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, στα γραφεία της ΓΓΙΦ, η Γενική Γραμματέας παρουσίασε στους/στις εκπροσώπους του EIGE τους άξονες προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης και τη συνεργασία της ΓΓΙΦ με όλα τα Υπουργεία, τις γυναικείες συλλογικότητες και την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση των θεμάτων ισότητας.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία της ΓΓΙΦ με το EIGE, με στόχο την ένταξη των στατιστικών τεκμηρίων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών της ΓΓΙΦ. Ακόμη, συμφωνήθηκε η συμμετοχή στελεχών της ΓΓΙΦ στην ομάδα εκπόνησης μελέτης με θέμα τις σχέσεις των αγοριών και των κοριτσιών αναφορικά με τις νέες, ψηφιακές, τεχνολογίες, την οποία πρόκειται να διεξάγει το EIGE το β’ εξάμηνο του 2018 στο πλαίσιο της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα γόνιμου διαλόγου και παραγωγικής ανταλλαγής απόψεων επί των θεμάτων που άπτονται της ισότητας των φύλων, ενώ η αντιπροσωπεία του EIGE ευχαρίστησε θερμά την Γενική Γραμματέα και τα στελέχη της ΓΓΙΦ για την αρτιότητα και την πληρότητα της διήμερης επίσκεψής τους στη χώρα μας, συνολικά.