Η παραδοχή άδειας μετ’ αποδοχών είναι υποχρεωτική στην ΕΕ, αποφάνθηκε ο εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

0
203

Είναι ασύμβατο με το δίκαιο της ΕΕ να απαιτείται από τον εργαζόμενο να λάβει άδεια προτού να είναι σε θέση να γνωρίζει αν δικαιούται αποδοχών γι’ αυτήν την άδεια, αποφάνθηκε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο εισαγγελέας θεωρεί ότι στις περιπτώσεις όπου εργοδότης δεν έχει χορηγήσει σε εργαζόμενο άδεια μετ’ αποδοχών, το δικαίωμα για τη λήψη άδειας μετ’ αποδοχών μεταφέρεται μέχρις ότου ο εργαζόμενος αποκτήσει τη δυνατότητα να το ασκήσει, ενώ με τη λύση της σχέσης εργασίας ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει χρηματική αποζημίωση σε αντικατάσταση της άδειας που δεν έχει λάβει. Η θέση του εισαγγελέα δεν δεσμεύει, πάντως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ