Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: ανάγκη προστασίας των παιδιών και των νέων

0
160

Ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος τονίζει την ανάγκη προστασίας των παιδιών και των νέων

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της χρήσης και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ήταν αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μάστιγα που αποτελούν τα ναρκωτικά για την κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή των παιδιών και των νέων από τη χρήση τους. 

Σε κεντρική ομιλία του στο συνέδριο «Συμβολή της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στην πρόληψη χρήσης ναρκωτικών» στην Αθήνα, ο Επίτροπος μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε:

«Η Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης ναρκωτικών μας υπενθυμίζει ότι τα ναρκωτικά αποτελούν χρόνια και διαρκώς εξελισσόμενη απειλή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες μας, που έχει  καταστροφικές συνέπειες για τους χρήστες, ιδιαίτερα τους νέους, αλλά και για τις οικογένειές τους, τις κοινότητές τους και το κοινωνικό σύνολο, ιδίως μέσω του σχετιζόμενου με τα ναρκωτικά εγκλήματος. Με το νέο Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά, που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Συμβούλιο με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιδιώκουμε να βελτιώσουμε τη στήριξή μας προς τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την υγεία και την ασφάλεια που συνδέονται με αυτήν.» 

Η πλήρης ομιλία βρίσκεται εδώ και βιντεοσκοπημένη στο EbS.

Το νέο Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2017-2020 που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2017· σε αυτό προσδιορίζονται νέοι τομείς προτεραιότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν την παρακολούθηση νέων ψυχοτρόπων ουσιών και τη χρήση των τεχνολογιών της επικοινωνίας για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών.  Στις 6 Ιουνίου 2017, ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος παρουσίασε την Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2017 του  Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), η οποία παρέχει εμπεριστατωμένη ανάλυση των πρόσφατων τάσεων στην κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη, καθώς και 30 εκθέσεις επί του θέματος ανά χώρα, με συνοπτικές παρουσιάσεις των σχετικών εθνικών φαινομένων στην ΕΕ των 28, στην Τουρκία και στη Νορβηγία.