Παράνομη ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Λεωνίδιο

0
122

Κατά τη διενέργεια ελέγχου βραδινές ώρες χθες, από στελέχη του Δ΄ Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής “ΜΑΜΑ ΚΙΚΗ” Ν.Π. 10287, το οποίο βρισκόταν στο λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου, διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό καθεστώς παράνομης ναύλωσης κατά παράβαση του Νόμου 4256/2014.

Ειδικότερα, ο Πλοιοκτήτης του ανωτέρω σκάφους είχε ναυλώσει το σκάφος σε τέσσερις (04) αλλοδαπούς, χωρίς να έχει καταρτίσει και υπογράψει ναυλοσύμφωνο σε πέντε (05) αντίγραφα όπως προβλέπεται, ενώ είχε ως λιμένα επιβίβασης και αποβίβασης το Καλαμάκι, χωρίς να υφίσταται η απαιτούμενη εκ του ως άνω Νόμου άδεια.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Λεωνιδίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου που διενεργεί την προανάκριση κινήθηκε παράλληλα και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων για παράβαση του άρθρου 7 του Νόμου 4256/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ. Αριθμ. 3133.1-10229-2016/04-02-2016 Υπ. Απόφασης.