Το περιβάλλον, η μετανάστευση, ο πλουραλισμός στα ΜΜΕ και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής βρίσκονται στη ατζέντα του ΕΚ

0
80

Την Τρίτη η επιτροπή Περιβάλλοντος ψηφίζει κανόνες που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αντισταθμίζουν τις αλλαγές στον τρόπο της καλλιέργειας γης μέσω καλύτερης διαχείρισης ή αύξησης της δασικής τους κάλυψης.

Την Πέμπτη, η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ψηφίζει πρόταση για την προώθηση οργανικών λιπασμάτων και λιπασμάτων με βάση τα απόβλητα και θέτει όρια στη χρήση των βαρέων μετάλλων.

Την Τετάρτη η επιτορπή Πολιτικών Ελευθεριών, ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης Γιάννης Μουζάλας και εκπρόσωποι της Ευρωπαικής Επιτροπής και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συζητούν πως μπορεί η ΕΕ να βοηθήσει τα κράτη μέλη να δεχτούν και να ενσωματώσουν πρόσφυγες.

Επίσης, οι ευρωβουλευτές συζητούν με ειδικούς για την κατάσταση των ΜΜΕ σε Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία. Στόχος του ΕΚ είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης λειτουργίας και της προστασίας των δημοσιογράφων.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας παρουσιάζονται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Φοροαποφυγή και Φοροδιαφυγή, για να συζητήσουν τα μέτρα που επέβαλε η ΕΕ μετά τη διαρροή των εγγράφων του Παναμά.