Όμιλος ΟΤΕ: σύναψη δανειακής συμφωνίας €300 εκατ. για τη χρηματοδότηση δικτυακών υποδομών στην Ελλάδα

0
103

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017 – Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε. ή Εταιρεία), ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική του, COSMOTE A.E., προχώρησε, με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στην υπογραφή διμερούς σύμβασης ύψους €150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank, EIB), και σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου ύψους €150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD).

Τα κεφάλαια αυτά εξασφαλίζουν πρόσθετη ρευστότητα για επενδύσεις αύξησης της χωρητικότητας και της κάλυψης του δικτύου ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση από την EIB παρέχεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Συμμετοχή στο κοινοπρακτικό δάνειο της EBRD έχουν τόσο εγχώριες, όσο και διεθνείς τράπεζες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε: «Στόχος του επενδυτικού μας πλάνου είναι να καλύπτουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της χώρας, της κοινωνίας και των πελατών μας, για σύγχρονα δίκτυα και υπηρεσίες επικοινωνίας. Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο επενδυτή στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει πάνω από €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ έχουμε δεσμευτεί να επενδύσουμε άλλο €1,5 δισ. μέχρι το 2020, για τη δημιουργία δικτύων οπτικών ινών και 4G/4G+. Τα δίκτυα νέας γενιάς δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μονόδρομος για την ψηφιακή εποχή. Πρέπει να εστιάσουμε στις ψηφιακές ανάγκες των πελατών και των επιχειρήσεων με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά μας. Η συνεργασία μας με την EIB και την EBRD θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας και να οικοδομήσουμε τα δίκτυα του μέλλοντος, προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της χώρας.»

Ο κ. Nicholas Jennett, EIB Deputy Director General και επικεφαλής του Investment Team για την Ελλάδα, εκπρόσωπος της ΕΙΒ, δήλωσε: «Η ΕΙΒ έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τις ποιοτικές, καινοτόμες, ελληνικές επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με την COSMOTE για την περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη εκτεταμένου δικτύου της. Για την υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων σχεδιάστηκε, άλλωστε, το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που γίνεται ένα ακόμη βήμα για να επωφεληθεί η Ελλάδα από τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.»

Ο κ. Dirk Werner, EBRD Director, Information and Communication Technologies, εκπρόσωπος της EBRD, δήλωσε: «Η ξεχωριστή αυτή συνεργασία αποτελεί προτεραιότητα για την EBRD στην Ελλάδα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε ένα έργο με “πράσινη” διάσταση, που ενισχύει τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, την τοπική οικονομία καθώς και τις τηλεπικοινωνίες της Ελλάδας συνολικά.»

Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 περ. ιστ (ββ) και άρθρο 21] και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank, EIB)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το ίδρυμα μακροπρόθεσμου δανεισμού της ΕΕ και η μοναδική τράπεζα που ανήκει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ. Διαθέτει μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς επενδύσεις, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων και των πολιτικών της ΕΕ. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την εφαρμογή των πολιτικών της.
Ως ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης και δανειστής κατ’ όγκο, η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση και εμπειρογνωμοσύνη για υγιή και βιώσιμα επενδυτικά έργα που συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων της ΕΕ. Περισσότερο από το 90% της δραστηριότητας της ΕΤΕπ επικεντρώνεται στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει και τις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ.
Από το 2010, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει διαθέσει περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει συνεχείς επενδύσεις σε σημαντικά έργα υποδομών, όπως η εκπαίδευση, η ενέργεια, οι μεταφορές, η ύδρευση και τα απόβλητα, και σε εταιρείες σε όλη την Ελλάδα.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)

Η EBRD είναι μια πολυμερής τράπεζα που επικεντρώνεται πλήρως στην ανάπτυξη οικονομιών προσανατολισμένων στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και στην προώθηση της ιδιωτικής και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας σε περισσότερες από 30 χώρες, από το Μαρόκο έως τη Μογγολία και από την Εσθονία στην Αίγυπτο. Η Τράπεζα ανήκει σε 65 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στις χώρες στις οποίες επενδύει, στοχεύει να καταστήσει τις οικονομίες πιο ανταγωνιστικές, χωρίς διακρίσεις, ευνομούμενες, περιβαλλοντολογικά ευαισθητοποιημένες, ανθεκτικές και ολοκληρωμένες. Είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής σε πολλές από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και από την ίδρυσή της το 1991, έχει επενδύσει περισσότερα από 115 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερα από 4.500 έργα.