Κεφαλογιάννης: «Ώρα δράσης, για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης»

0
70

Ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν φέτος τη χώρα μας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι με δεκάδες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα πλησιάζει στο τέλος του αφήνοντας πίσω του πολύ σημαντικές καταστροφές σε περιβάλλον, δάση, αγροτικές περιοχές και ιδιωτικές περιουσίες. Τώρα, όμως είναι η ώρα να περάσουμε από τα εύκολα λόγια “περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας” της στιγμής. Από “θριαμβολογικές” συγκρίσεις καμένων ανά Κυβέρνηση… σε θετικές ενέργειες. Να αποκαταστήσουμε τις ζημιές. Να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ώστε να περιορίσουμε, αν δεν μπορούμε να εξαλείψουμε, το φαινόμενο τα επόμενα χρόνια;

Α. Ενεργοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, μπορούμε να παρέχουμε στήριξη για την πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1305/2013. Αντίστοιχα το μέτρο είναι το Μέτρο 8 “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών».

Το εν λόγω Μέτρο, αποσκοπεί μέσω των σχετικών υπομέτρων:

· στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές εκτάσεις αγροτικών περιοχών

· στη δημιουργία ή/και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές

· στην αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και στην επανεγκατάσταση του δάσους ή της δασώδους βλάστησης μετά από πυρκαγιές

·στη δημιουργία και αναβάθμιση μικρής κλίμακας υποδομών, οι οποίες θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν τον κοινωνικό ρόλο των δασών και ειδικότερα τις υπηρεσίες της δασικής αναψυχή&sigm af; και του δασοτουρισμού

Η τρέχουσα έκδοση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 166.700.000 ευρώ για τον σκοπό αυτό. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε καμία ενεργοποίηση.

Β. Επερώτηση ευρωβουλευτών του Νότου για βελτιώσεις του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πυρκαγιές

Μαζί με 53 ευρωπαίους ευρωβουλευτές υποβάλλαμε μείζονος σημασίας επερώτηση, η οποία θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και στην οποία μεταξύ άλλων ζητούνται:

1. Μεγαλύτερη ευελιξία, αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές καταστροφές που προκαλούν οι πυρκαγιές,

2. Δημιουργία ενός κοινοτικού οργανισμού για την προστασία των δασών που θα αξιοποιεί όλους τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς παρέμβασης, με τα κατάλληλα νομικά και δημοσιονομικά μέσα,

3. Υποβολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένων προτάσεων οδηγιών για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και της ξηρασίας στην Ε.Ε., όπως γεωργικές ενισχύσεις για τη δημιουργία και τη συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να επιτύχει καλύτερο συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών για το θέμα αυτό και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κοινοτικά μέσα.

Γ. Αποκλεισμός από τον υπολογισμό του ελλείμματος του προϋπολογισμού των πιστώσεων για την αποκατάσταση των πυρκαγιών.

Άλλα Κράτη – Μέλη (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία) έχουν κάνει ήδη προτάσεις στην Επιτροπή, η οποία και τις έχει αποδεχθεί ώστε να ληφθούν έκτακτα μέτρα – όπως ο αποκλεισμός από τον υπολογισμό του ελλείμματος του προϋπολογισμού των πιστώσεων που θα χρειαστεί να κινητοποιήσουν για την αποκατάσταση ζημιών, τη στήριξη των θυμάτων και, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και πολιτικής προστασίας για την προστασία του πληθυσμού από παρόμοιες καταστροφές.

Δ. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ενεργοποίηση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για την προμήθεια εναέριων μέσων πυρόσβεσης που θα συνδράμουν αποφασιστικά στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ήδη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του θεματικού στόχου «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» έχει στηρίξει την απόκτηση εξοπλισμού από το Πυροσβεστικό Σώμα σε 8 από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας. Οι επιλεγείσες δράσεις αντιστοιχούν σε 23.500.000 ευρώ, οι συμβάσεις σε 12.300.000 ευρώ και οι πληρωμές σε 2.000.000 ευρώ.

Ε. Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί έγκαιρα το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ) για να ζητά βοήθεια από τα συμμετέχοντα κράτη για την καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών. Με τά την ενεργοποίηση του ΜΠΠΕ, η Επιτροπή συντονίζει την παροχή βοήθειας και εξασφαλίζει ότι η βοήθεια που παρέχεται είναι αποτελεσματική.

ΣΤ. Πρόληψη

Αλλά το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε ή να περιορίσουμε δραστικά τις πυρκαγιές. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, το κλείσιμο των παράνομων χωματερών, η αναδάσωση, η διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης, ο προληπτικός καθαρισμός των δασών από οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει ως εύφλεκτη ύλη, η διάνοιξη και άλλων αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων, η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας και συγκρότηση ειδικού σώματος δασοκομμάντος το οποίο θα παρεμβαίνει άμεσα στο αρχικό στάδιο της πυρκαγιά&sigmaf ;, πριν αυτή εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα, και η χρήση μέσων σύγχρονης τεχνολογίας που θα βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο αρχικό τους στάδιο θα μπορούσαν να συμβάλουν δραστικά στη μείωση των δασικών πυρκαγιών».