Αύξηση κατα 8,1% της εξορυκτικής βιομηχανίας

105

Ο σημαντικός ρόλος της εξορυκτικής  βιομηχανίας επιβεβαιώνεται από την αποφασιστική συμμετοχή της στη διαμόρφωση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγικών επιδόσεων στη χώρα τόσο το τρέχον έτος. Αυτό τόνισε  ο  Γενικός Διευθυντής  του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. Χρήστος Καβαλόπουλος  στο διεθνές συνέδριο  με θέμα: “Challenges and opportunities of the Greek Raw Materials Industry”.

 Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής  του ΣΜΕ αναφέρθηκε

 • Στη σημαντική ανάπτυξη για όγδοο συνεχή μήνα  που κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, λόγω των εξαγωγών στη διεθνή αγορά (ΕΛΣΤΑΤ)
 • Η αύξηση αυτή κατά 8,1%, είχε ως αποτέλεσμα:
 • 11,9% αύξηση του Δείκτη Λατομείων και 8,1% του δείκτη Βιομηχανίας και Βιομηχανίας
 • οφείλεται στην αύξηση κατά 17,2% των πωλήσεων στην εξωτερική αγορά και μόλις 2,3% στην εγχώρια αγορά.
 • Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εξορυκτικής βιομηχανίας οφείλεται κυρίως σε βιομηχανικά ορυκτά και μάρμαρα

Η δραστηριότητα που είναι επικεντρωμένη στους μεταλλευτικούς πόρους είναι παραδοσιακά βασικός οδηγός της οικονομικής ανάπτυξης (μέσω του εμπορίου και της καινοτομίας), της απασχόλησης (σε αστικά κέντρα αλλά κυρίως στην περιφέρεια), του εμπορίου και τελικά ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την ελληνική οικονομία

 • Η ελληνική οικονομία φαίνεται να συνέρχεται με αργούς ρυθμούς από τους αναμενόμενους αλλά η ανάκαμψη και η επιστροφή στην ανάπτυξη εμποδίζεται από δομικές αδυναμίες
 • Οι προκλήσεις για την εθνική οικονομία είναι η Ανάπτυξη, η Απασχόληση, η Ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια. Στο περιβάλλον αυτό ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί να προσφέρει αποτελώντας υπεύθυνο εργοδότη, μοχλό και μαγνήτη επενδύσεων, φορέα καινοτομίας και αναβάθμισης υποδομών. Ενισχύει την τοπική ανάπτυξη και το διεθνή ανταγωνισμό
 • Στο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία συνεχίζει και επιβιώνει προσφέροντας:
 • Σε σχέση με την απασχόληση:
 • 3,4 % στο GDP
 • Δίνοντας συνολική παραγωγή αξίας 2,3 δις το 2016
 • Εξορύσσει πάνω από 30 διαφορετικά είδη ορυκτών, 10 εκ των οποίων σε ποσότητα άνω των 300.000 τόνων/χρόνο
 • Σε σχέση με την εξωστρέφεια:
 • Η μισή ποσότητα των πωλήσεων κατευθύνεται εκτός Ελλάδος
 • Ο κλάδος αποτελεί το 5% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών
 • Σε σχέση με την Απασχόληση:
 • Απασχολεί άμεσα 20.000 άτομα και 80.000 έμμεσα
 • Αποτελεί εργοδότη μεγάλου βεληνεκούς, ειδικά στην περιφέρεια-απασχολώντας 4% του ενεργού πληθυσμού

Σε σχέση με τις επενδύσεις:

Τα μέλη του ΣΜΕ σκοπεύουν να επενδύσουν €1,7 δις  της συνολικής αξίας μέχρι το 2019

Προοπτικές και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

 • Εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής Ορυκτών Πόρων
 • Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • ΗΜΑ
 • Ενίσχυση ελεγκτικών και εγκριτικών υπηρεσιών
 • Ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις
 • Πρόσβαση σε υποδομές
 • Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον
 • Γρήγορες και συνεπείς δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις
 • Πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης, καινοτομίας και έρευνας
 • Αναβάθμιση όλων των τμημάτων και σχολών γεωεπιστημών, πληροφορικής και επαγγελματικής κατάρτισης

Σημασία του ρόλου της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας

Καινοτομία στην Ε & Α στην εξορυκτική βιομηχανία – Νέες προκλήσεις και πρότυπα 

Οι υγιείς χώροι εργασίας είναι απαραίτητοι για τις επιχειρήσεις εξόρυξης 

 • Τα μηδενικά ατυχήματα, οι μηδενικές επαγγελματικές ασθένειες πρέπει να είναι ο άμεσος και μοναδικός στόχος της μεταλλευτικής βιομηχανίας
 • Αντιμετωπίζοντας επικίνδυνες ουσίες στο περιβάλλον εργασίας, η εξορυκτική βιομηχανία πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει ένα συνεκτικό σύνολο προτύπων για την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών
 • Οι τεχνικές κυμαίνονται από επιδημιολογικές μελέτες σε πτυχές που αφορούν την υγεία, σε εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, οι οποίες μειώνουν την έκθεση σε κινδύνους. Ο έλεγχος των κινδύνων είναι μια προενεργή πτυχή της εξόρυξης, η οποία ανέκαθεν βρισκόταν στην πρωτοπορία της ανάπτυξης στον κλάδο, όπως μπορεί να αποδειχθεί από την ιστορία της ασφάλειας των μεταλλείων σε σύγκριση με πολλές άλλες βιομηχανίες οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνες

Ο έλεγχος των κινδύνων εξετάζεται από τις δύο κύριες οδηγίες:

 • Η οδηγία 98/24 / ΕΚ σχετικά με τους εργαζομένους προστασίας από τους κινδύνους που συνδέονται με τους χημικούς παράγοντες κατά την εργασία (οδηγία για τα χημικά μέσα (CAD))
 • Η οδηγία 2004/37 / ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες)
 • Νέοι περιορισμοί και περιορισμοί καθορίζονται και από τις δύο οδηγίες, οι οποίες επηρεάζουν την εξορυκτική βιομηχανία και έχουν σοβαρές συνέπειες για το μέλλον του τομέα