Ευρωπαϊκή Επένδυση 5,9 εκατ. ευρώ σε 119 καινοτόμες επιχειρήσεις

0
135

119 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από 24 χώρες έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση κατά τον τελευταίο γύρο του μηχανισμού για τις ΜΜΕ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η χρηματοδότηση παρέχεται στο πλαίσιο του σταδίου 1 του μηχανισμού, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε έργο θα λάβει 50 000 ευρώ για τη χρηματοδότηση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με καινοτόμα προϊόντα τα οποία μπορούν να διαταράξουν την αγορά. Οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση λαμβάνουν επίσης υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και έως τρεις ημέρες δωρεάν επιχειρηματική καθοδήγηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 2 079 επιλέξιμες προτάσεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 6ης Σεπτεμβρίου. Οι 119 ΜΜΕ που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση συμμετέχουν σε 117 έργα συνολικά (πολλές ΜΜΕ μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα έργο).

Η πλειονότητα των χρηματοδοτούμενων σχεδίων είναι στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (29), ενώ ακολουθούν οι μεταφορές (16) και τα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα χαμηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (15).

Σε αυτή τη φάση, οι ισπανικές ΜΜΕ ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς με 17 επιχειρήσεις δεκτές για χρηματοδότηση, ακολουθούμενες από τις ιταλικές (14), τις γερμανικές και τις ελβετικές επιχειρήσεις (10 η κάθε χώρα). Από την έναρξη του προγράμματος την 1η Ιανουαρίου 2014, 2 422 ΜΜΕ έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του σταδίου 1 του μηχανισμού για τις ΜΜΕ.

Από την Ελλάδα έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά 20 επιχειρήσεις μέχρι τώρα.

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία για το στάδιο 1 είναι η 7η Νοεμβρίου 2017.