Καρκίνος που συνδέεται με την εργασία: τα μέλη επικαιροποιούν τους κανόνες

Τι κάνει το ΕΚ για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού; Η Daniela Aiuto, υπεύθυνη για την έκθεση του ΕΚ εξηγεί τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

51

Ο καρκίνος του μαστού η βασική αιτία θανάτου για τις γυναίκες μεταξύ 35-59 στην Ευρώπη. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, ώστε οι γυναίκες να μάθουν όλα όσα πρέπει για την πρόληψη και τη θεραπεία του πιο κοινού καρκίνου μεταξύ των γυναικών, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

«Το πρόβλημα είναι ότι η έλλειψη οικονομικών πόρων, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αύξησε το όριο ηλικίας των δωρεάν εξετάσεων <…> Συχνά γεωγραφικοί και οικονομικοί παράγοντες μας κάνουν να μην μπορούμε να έχουμε έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος. Εδώ είναι που πρέπει να δράσουμε. Αυτό που συμβαίνει στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπου οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτού του είδους τη φροντίδα, αυτό πρέπει να γίνεται και στις λιγότερο εύρωστες χώρες, επειδή θέλουμε κοινωνική συνοχή και στον τομέα της υγείας», λέει η Daniela Aiuto (Ευρώπη της Ελευθερίας και της άμεσης δημοκρατίας, Ιταλία), που ετοιμάζει την έκθεση του ΕΚ.

Ο καρκίνος του μαστού αναπτύσσεται σε άνδρες και γυναίκες, ωστόσο οι γυναίκες έχουν 100 φορές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν την ασθένεια από τους άντρες. Το 2013, η τελευταία χρονιά για την οποία έχουμε επίσημα στοιχεία, πέθαναν από καρκίνο του μαστού περίπου 93,5 χιλιάδες άνθρωποι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν γυναίκες (92,5 χιλιάδες).

Ήδη από το 2003 (και το 2006) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει ψηφίσματα για τον καρκίνο του μαστού. Το 2010, το ΕΚ ενίσχυσε τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση του εξασφαλίζοντας την εφαρμογή προγραμμάτων ανίχνευσης, τη δημιουργία ειδικών μονάδων και την αξιόπιστη συλλογή στοιχείων.

Τον Ιούλιο του 2015, ενέκρινε γραπτή δήλωση για τη καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, με την οποία απαιτεί την εφαρμογή μέτρων σε ολόκληρη την Ευρώπη για την καταπολέμηση της νόσου.

Τελικά, στις 16 Οκτωβρίου το ΕΚ πραγματοποίησε ακρόαση για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών, με στόχο την εξέταση της σημερινής κατάστασης, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αλλά και την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνεται το ευρωπαϊκό σύστημα υγείας.