Ολομέλεια Οκτωβρίου: σεξουαλική κακοποίηση, έλεγχοι συνόρων, Βραβείο Ζαχάρωφ

5 στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από το Στρασβούργο.

0
129

Η καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, η ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων και η απαγόρευση του γλυφοσικού οξέος, μερικές από τις σημαντικές στιγμές της ολομέλειας.

Από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το επόμενο έτος έως την πλήρη απαγόρευση των ζιζανιοκτόνων με βάση το Γλυφοσάτ μέχρι το 2022 και το νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2017, ακολουθούν πέντε στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από το Στρασβούργο.

Απομαγνητοφώνηση:
Οι νομοθέτες επιθυμούν έναν προϋπολογισμό της τάξης των 162,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2018. Ζητούν περισσότερα κονδύλια για τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την κλιματική αλλαγή.

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί την πλήρη απαγόρευση των ζιζανιοκτόνων με βάση την ουσία Γλυφοσάτ εντός 5 ετών. Τα μέλη ζητούν επίσης άμεσους περιορισμούς στη χρήση της ουσίας.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 κερδίζει η δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και οι περισσότεροι από 600 πολιτικοί κρατούμενοι. Η χώρα βιώνει σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους τελευταίους μήνες.

11 νέα στοιχεία προστέθηκαν στη λίστα των επικίνδυνων ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμούς έκθεσης. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε καρκινογόνα χημικά στο χώρο εργασίας.

2,05 εκατομμύρια αποσπασμένοι εργαζόμενοι καταγράφηκαν στην ΕΕ το 2015. Οι αναθεωρημένοι κανόνες στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές για την ίδια εργασία στην ίδια χώρα.