Πιο έξυπνα σύνορα για την Ευρώπη

0
135

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το πράσινο φως σε ένα νέο κοινό ηλεκτρονικό σύστημα για την επιτάχυνση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Θα καταχωρίζει, επίσης, πληροφορίες για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να διευκολύνει τον εντοπισμό της απάτης. Ο Agustín Díaz De Mera (ΕΛΚ) εξηγεί τους στόχους αυτού του νέου νόμου.

Απομαγνητοφώνηση:
Η νομοθετική πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός είναι η κατάργηση του συστήματος σφράγισης των διαβατηρίων. Ξεκάθαρα, αυτό θα έχει ως συνέπεια τη διευκόλυνση της εισόδου επισκεπτών από τρίτες χώρες, επειδή τα δεδομένα τους θα παραμένουν στο σύστημα. Έτσι, την επόμενη φορά που θα έρθουν δεν θα χρειάζεται να περιμένουν πολύ στην ουρά ή να υποβληθούν σε συγκεκριμένους ελέγχους, επειδή τα δεδομένα τους θα βρίσκονται ήδη στο σύστημα.

Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή καταστάσεων κατά τις οποίες τα άτομα που έχουν εισέλθει νόμιμα στην ΕΕ παραμένουν και μετά τη λήξη της επιτρεπόμενης παραμονής τους, καθώς το ενιαίο σύστημα ελέγχου των συνόρων μπορεί να εντοπίσει τέτοια προβλήματα και να αποφύγει τις παράνομες διαμονές.

Βασικά, με τη χρήση της αναγνώρισης προσώπου και των τεσσάρων δακτυλικών αποτυπωμάτων σε συνδυασμό με τα αλφαριθμητικά δεδομένα που θα είναι ενσωματωμένα στο σύστημα, μπορούμε να αποφύγουμε την επανειλημμένη παραποίηση των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Μία μέθοδος είναι οι αρχές και η κρατική ασφάλεια να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και, διασταυρώνοντάς τα με άλλες πληροφορίες, να εκδίδουν γρήγορα ειδοποιήσεις. Θα είναι πιο εύκολο να αποτρέψουμε να συμβεί κάτι, όπως η επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, όπου μετά την επίθεση του τρομοκράτη ανακαλύψαμε ότι είχε χρησιμοποιήσει 15 διαφορετικές ταυτότητες. Με ένα σύστημα εισόδου/εξόδου αυτό θα είναι αδύνατον ή πολύ δύσκολο.