Πιο σημαντικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμούν οι Κύπριοι

65

Θετικά και ενθαρρυντικά χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), Αντόνιο Ταγιάνι, τα αποτελέσματα της τελευταίας σφυγμομέτρησης της κοινής γνώμης «Parlameter 2017» μέσα από την οποία προκύπτει μεταξύ άλλων ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικρίζοντας την Ένωση ως τον παράγοντα εκείνο που πρωταγωνιστεί στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως η τρομοκρατία, η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Θετική άποψη για τη συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ έχουν και οι Κύπριοι πολίτες, κινούμενοι ωστόσο σε χαμηλότερο επίπεδο από το μέσο όρο της ΕΕ.

«Για εμάς, τους ανθρώπους του Κοινοβουλίου, αυτό σημαίνει πως πρέπει να ανταπεξέλθουμε και να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά για να εκπληρώσουμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες των πολιτών μας» δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος Ταγιάνι τονίζοντας ότι εκλαμβάνει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ως εντολή ώστε η ΕΕ να συνεχίσει να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασμό του μέλλοντος της Ευρώπης. «Το καταλληλότερο φόρουμ συζήτησης για την εικόνα της ΕΕ, τις αρμοδιότητες που πρέπει να λαμβάνει και τις δυνάμεις που πρέπει να έχει, είναι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» κατέληξε ο κ. Ταγιάνι.

Θετική μεν, αλλά…

Στο ερώτημα στο πως κρίνουν την συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ οι Κύπριοι πολίτες απάντησαν πως την κρίνουν ως ‘κάτι καλό’ κατά 35% (αύξηση κατά 1% σε σχέση με το περσινό Ευρωβαρόμετρο) και ως ‘κάτι κακό’ μόλις κατά 19%. Το 45% απάντησε ουδέτερα λέγοντας πως την κρίνουν ‘ούτε ως κάτι καλό, ούτε ως κάτι κακό’. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος απαντήσεων της ΕΕ στο ίδιο ερώτημα έχει ως εξής: 57% ‘κάτι καλό’, 12% ‘κάτι κακό’ και 28% ‘ούτε κάτι καλό, ούτε κάτι κακό’.

Απόκλιση από το γενικό μέσο όρο απαντήσεων σε επίπεδο ΕΕ έχουν οι απαντήσεις των Κύπριων πολιτών όσον αφορά το ερώτημα για το κατά πόσο η Κύπρος έχει ωφεληθεί ή όχι από το να είναι μέλος της Ένωσης. Συγκεκριμένα, το 45% απάντησε ότι ‘έχει ωφεληθεί’ (ο μέσος όρος 64%), το 50% ότι δεν έχει ωφεληθεί (25% σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) και το 11% απάντησε πως δεν γνωρίζει (5% ο μέσος όρος). Στα θέματα ωστόσο που οι Κύπριοι θεωρούν ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί από τη συμμετοχή της ως πρώτο έρχεται ‘η συμβολή της ΕΕ στη διατήρηση της ειρήνης και της ενίσχυσης της ασφάλειας’ και ακολουθούν ‘η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη’ και ‘η ενίσχυση της φωνής των Κυπρίων ανά τον κόσμο’.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι μόλις το 24% των Κύπριων πολιτών θεωρούν πως η άποψη τους μετράει στην ΕΕ (47% ο μέσος όρος) έναντι 72% που απάντησαν ότι δεν μετρά (48% ο μέσος όρος). Πάντως, οι Κύπριοι θεωρούν κατά 67% ότι η άποψη τους δεν μετρά ούτε εντός της ίδιας τους της χώρας (35% ο μέσος όρος) και μόλις το 30% απάντησε πως μετρά (61% ο μέσος όρος της ΕΕ).

Προστασία έναντι απειλών

Στο γενικότερο πλαίσιο τώρα η έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι ενήμεροι ότι η ΕΕ δρα για λογαριασμό τους σε θέματα που θεωρούν σημαντικά και αναμένουν από την Ένωση να τους προστατέψει από ορισμένες απειλές όπως η τρομοκρατία (κατά 58% στο μέσο όρο), η ανεργία (43%), η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός (42%) καθώς και η μη ελεγχόμενη μετανάστευση (35%).

Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από την ΕΕ να διαφυλάξει θεμελιώδη δικαιώματα (44%), το δικαίωμα στη μετακίνηση, τη δουλειά και την εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη (36%), τα εργατικά δικαιώματα (34%), το δικαίωμα στην επαρκή συνταξιοδότηση (34%) και την οικονομική ευημερία (33%).

Ενεργότερο το ΕΚ

Θετική άποψη για το ΕΚ αλλά και περαιτέρω προσδοκίες για τη δράση του παρουσιάζονται να έχουν οι Ευρωπαίοι. Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως το ΕΚ πρέπει να υποστηρίξει δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (41%), της τρομοκρατίας (41%) και της ανεργίας στους νέους (31%). Η ιεράρχηση αυτή για τους Κύπριους πολίτες έχει ως εξής: καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους (61%), η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (51%), η καταπολέμηση της τρομοκρατίας (37%) και η ανάπτυξη νέων τρόπων για την ενίσχυση της οικονομίας και της ανάπτυξης (28%).

Όσον αφορά τις αξίες που κατά προτεραιότητα πρέπει να υπερασπισθεί το ΕΚ οι Κύπριοι κατατάσσουν ως πρώτη την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά 78% (56% ο μέσος όρος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών κατά 37% (28% ο μέσος όρος). Γενικά, τώρα, το 33% των Ευρωπαίων έχουν θετική εικόνα για το ΕΚ (27% ογια τους Κύπριους) έναντι 21% που καταλαμβάνουν οι απαντήσεις για ‘αρνητική εικόνα’ (18% για τους Κύπριους).

Η έρευνα

Στην έρευνα του «Parlemeter 2017» πήραν μέρος μέσω προσωπικής συνέντευξης 27.881 Ευρωπαίοι, ηλικίας άνω των 15, από τα 28 κράτη μέλη, από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2017. Η έρευνα επιβεβαιώνει τη θετική στάση των πολιτών προς την ΕΕ, μια συνεχώς αυξανόμενη τάση που παρατηρήθηκε από αντίστοιχες έρευνες το 2016.

Όλα τα «Ευρωβαρόμετρα»

Όλα τα «Ευρωβαρόμετρα»